2015-2016 Kışı: Biraz Durgun, Doğu’da Karlı


Meteorolojik kışın başlamasına 10 gün kala, artık geleneksel hale gelen kış tahminimiz ile siz sayın takipçilerimizin karşısındayız. Gerçekleşecek olana en yakın tahmini yapmak için yine onlarca veriyi ve tahmini inceledik, makaleler okuduk, yerli ve yabancı bilim insanlarını, forumları takip ettik. Artık tahminimiz hazır, bundan sonra herkes susacak hava konuşacak! 🙂

Mevsimlik

Özet:

 1. Geçen yıla nazaran, ülkenin batısında meteorolojik olarak daha az aktif, dolayısıyla daha az yağışlı, daha az rüzgarlı, daha çok sisli bir kış öngörüyoruz. Sıcaklıklar yine, üç ayın ortalaması göz önüne alındığında, ‘normal’den (yani siz bunu “eski kışlar”dan olarak okuyun) yüksek olacak.
 2. Bununla birlikte, batı bölgeleri ara ara ziyaret edecek yağışlı sistemler hem kışın çok kurak geçmemesini sağlayacak; hem de Marmara ve Kuzey Ege Kıyıları gibi alçak yerlere bile örtü yapacak bir iki karlı periyodun (2015’tekiler kadar sert olmasa bile) yaşanmasını sağlayacak.
 3. Karadeniz Bölgesi’nde (özellikle orta ve doğu kesimlerinde), ayrıca İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise karşımıza daha farklı bir tablo çıkacak. Karadeniz ve Doğu Akdeniz üzerinden nispeten sık gelecek ve çoğu zaman soğuğun da eşlik edeceği yağışlı hava sistemleri nedeniyle bu saydığımız bölgelerin normalin üzerinde kar yağışı almasını ve özellikle iç taraflarında kar örtüsüyle birlikte ayaz gecelerin sayısının epey artmasını bekleyebiliriz. Ülkenin doğu yarısındaki 1000 metre üzeri yerleşimlere yağışların büyük kısmı kar olarak düşecek (zaten ‘normal’i de budur).

Hatırlatma: Mevsimlik tahminler, mevsimin genel karakteri (ortalamada nasıl olacağı) ile ilgili bilgi verir; -ortalamada- normalden çok soğuk geçen bir kışta kar yağışı gayet az olabileceği gibi (örneğin, Türkiye’nin önemli bir kısmı için, 2008 kışı); normalden ılık geçen, ama karın yağınca sağlam yağdığı kışlar da olabilir (Örneğin, İstanbul için, 2015 kışı).

Süper El Nino

Küresel iklimi etkileyen en önemli faktörlerden birisi olan El Nino Güneyli Salınımı (El Nino Southern Oscillation), içinde bulunduğumuz aylar içerisinde iyice güçlendi ve 1983 ile 1998’den sonra yakın geçmişteki üçüncü Süper El Nino olarak tarihteki yerini aldı.

Nino3.4El Nino’nun Avrupa Kıtasına genellikle sınırlı bir etkisi olduğundan geçmiş yıllardaki mevsimlik tahminlerimizde bu konuya fazla değinmiyorduk, fakat içinde bulunduğumuz Süper El Nino’nun etkileri tüm dünyada ciddi biçimde hissediliyor ve önümüzdeki aylarda da hissedilecek, bu yüzden bu seneki tahminde El Nino’yu ve küresel deniz suyu sıcaklıklarını biraz kurcalıyoruz.

Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda El Nino’nun okyanus suyu sıcaklıklarına olan etkisinin ağırlıklı olarak iki farklı dağılım gösterebileceğini keşfediyorlar ve birisini bildiğimiz El Nino olarak, diğerini ise El Nino-Modoki olarak tanımlıyorlar (aşağıda).

Modoki

Klasik El Nino ve El Nino Modoki’nin dünyadaki deniz suyu, yer seviyesi hava sıcaklığı ve yağış anomalilerine yaptığı düşünülen artı ve eksi yönde katkılar… Mavi tonlar negatif, kırmızı tonlar pozitif katkıları gösteriyor.

El Nino’nun bu iki farklı türü hem Pasifik’teki hem de Atlantik’teki su sıcaklıkları dağılımında kolayca fark edilebiliyor. Yukarıdaki haritadan da görüleceği üzere, klasik El Nino -diğer etkenler de aynı yönde etki ettiğinde- Avrupa’da normalden daha soğuk bir kışa sebep olabiliyorken, El Nino Modoki daha ılık kışlara sebep olabiliyor.

Peki 2016 Süper El Nino’su klasik mi yoksa Modoki mi? Bunun cevabını bulmaya çalışalım. İçinde bulunduğumuz Kasım ayındaki son deniz suyu sıcaklıkları dağılımını aşağıdaki haritada görebilirsiniz. Ekvatoral Pasifik’te klasik El Nino’ya daha yakın bir dağılım dikkat çekerken, Kuzey Pasifik’te ve Türkiye iklimini doğrudan etkileyen Atlantik’te El Nino Modoki benzeri bir dağılım görüyoruz.

Sst2015

Burada özellikle dikkat edilecek nokta, Atlantik Okyanusu’nda Grönland’ın güneyinde yaklaşık 1-1.5 senedir süregelen bir soğuk bölge olması. Bundan tam bir sene önceki haritaya (aşağıda) baktığımızda da Atlantik su sıcaklıkları ile Avrupa’yı çevreleyen denizlerdeki ve Hazar Denizi’ndeki su sıcaklığı dağılımının geçen sene ile çok benzer olduğunu görebiliyoruz.

Sst2014

Peki daha önceki Süper El Nino’larda durum neymiş, ona da bir göz atalım. 1982 sonbaharındaki su sıcaklıklarını 1997 sonbaharından çıkardığımızda aşağıdaki görüntüyü elde ediyoruz. İki Süper El Nino arasında gece ile gündüz kadar fark var. Pasifik’in doğusundaki ve Atlantik’teki su sıcaklıkları farkı 1983 El Nino’sunu Modoki, 1998 El Nino’sunu ise klasik olarak tanımlamamızı sağlıyor.

1982-1997

Dünyada söz sahibi olan tüm tahmin kurumları, Atlantik Okyanusu’ndaki mevcut su sıcaklıklığı dağılımının, bu kış boyunca yukarıda bahsettiğimize benzer şekilde devam edeceği konusunda hemfikirBuradan elde edeceğimiz çıkarım çok önemli, biz 2016 kışı tahminini yaparken birçok yerli/yabancı tahminci/tahmin sitesi gibi 1997-1998 El Nino koşullarını değil, 1982-1983 El Nino koşullarını (hatta 2015 kışı) baz almayı daha doğru buluyoruz.

Bir sağlama yapalım; 2015, 2014, 1997 ve 1982 sonbaharındaki basınç yerleşimlerini inceleyip bir ipucu yakalamaya çalıştığımızda karşımıza aşağıdaki tablo çıkıyor. Modoki El Nino dağılımına yakın olan tüm sonbaharlarda (2015, 2014, 1982) Orta Avrupa’da bir yüksek basınç hakimiyetine rastlıyoruz, klasik El Nino’da ise (1997) Orta Avrupa’da derin bir alçak basınç hakimiyeti var.

Pattern

Bizim bu seneki gidişatla benzer bulduğumuz 2015 ve 1983 kışlarında ise basınç yerleşimi aşağıdaki şekilde olmuş. Atlantik’te baskın bir Azor ve Pozitif NAO

2015-1983

———————

Ekim Ayı Avrasya Kar Örtüsü

Geçmiş yıllardaki mevsimlik tahminlerimizde AO endeksinin alacağı değeri tespit etmek için Ekim Ayı Avrasya Kar Örtüsü’nü kullanmıştık. Geçen sene bu veri ciddi bir hüsran yaratmış olsa da, bilimselliği göz ardı edilemeyeceğinden bu seneki tahminimizde yine kullanıyoruz. Teorinin nasıl çalıştığını buradan inceleyebilirsiniz. Özetle; ekim ayında Avrasya’da bulunan kar örtüsünün miktarı ve bunun yayılma hızı, takip eden kıştaki Arktik Salınım endeksi ile yüksek bir ilgileşim (korelasyon) gösteriyor. Buna göre, ekim ayındaki kar örtüsü ne kadar fazlaysa ve örtü ne kadar hızlı yayılıyorsa, takip eden kıştaki ortalama Arktik Salınım endeksi da genellikle (her zaman değil) bir o kadar negatif oluyor.

Rutgers Üniversitesi Kar Laboratuvarı verilerine göre, geride bıraktığımız Ekim ayının son haftasında Avrasya Kar Örtüsü alanı, kendi normallerinin oldukça üzerine çıktı ve kar örtüsü daha fazla alana yayıldı.

Sai

Yukarıdaki tabloya göre;

 • Ekim ayı Avrasya kar örtüsü, bize bu kışın ortalama AO endeks değerinin negatif olabileceğini söylüyor.
 • Endeks negatif olmasa bile ortalamada aşırı pozitif bir değer (+1 üzeri) alması da çok düşük bir ihtimal.

———————

QBO (Quasi-Biennial Oscillation, Hemen Hemen İki Yıllık Salınım)

“Hemen hemen iki yıllık” salınım, yani QBO, tropikal stratosferde 28–30 ay civarında bir periyotla gözlemlenen bölgesel rüzgarlardır. Doğulu ve batılı olarak ikiye ayrılırlar.

Bu veriyi ilk olarak 2012-2013 kışı öncesinde yaptığımız mevsimlik tahminde gündeme getirmiş ve hava delileri arasında efsaneleşmiş “2000’li yılların çift sayıya denk gelen karlı kışları” uğurunun, 2013 kışı ile beraber artık tek sayılı kışlara kayabileceğinden bahsetmiştik. Nitekim tek sayıya denk gelen 2013 ve 2015 kışları ülkemizde genel olarak karlı geçmiş, 2014 ise gerek kuraklığı gerek karsızlığı ile tüm hava delileri için unutulmaz bir hüsran olmuştur. Peki bu ilginç endeks bu sene nasıl ilerliyor? Endeks şu anda aşırı pozitif bir değerde seyrediyor ve 2016 kışı boyunca çok büyük ihtimalle aşırı pozitif seyredecek. Bu endeksin kuvvetli pozitif değerde seyretmesi her zaman olmasa da genellikle Pozitif NAO ile ilişkilendiriliyor. (Burada ve burada)

Aşağıdaki tabloda QBO endeksinin aynı bu sene gibi bir yıl içinde kuvvetli negatif değerden kuvvetli pozitife geçtiği benzer yılları görebilirsiniz.

qbo

Yukarıdaki tabloya göre stratosferdeki bu ani değişimin yaşandığı yılların içinde, Türkiye’nin batısında hemen hiç kar yağmayan ama Karadeniz’le Doğu’da gayet karlı olan 2007 kışıyla beraber; 1964,  1972 ve 1976 gibi ülke genelinde soğuk ve karlı kışlar da dikkat çekiyor. Süper El Nino Modoki kışı 1983 de (karlı bir kış) batılı QBO fazında geçmiş. Yani bu seneki batılı QBO bize çok kötü anılar bırakmayabilir.

———————

Yukarıda paylaştığımız verilere, inceleyip buraya koymadığımız PDO gibi, AO ve NAO’nun genel gidişatı gibi birçok veriyi ve önde gelen kurumların kış tahminlerini eklediğimizde çıkan tabloyu madde madde özetlersek;

1- Süper El Nino var, fakat özellikle Atlantik’te El Nino Modoki koşulları hakim, geçen yılki gibi hafif pozitif AO-NAO düşünülebilir. Bu da Avrupa Kıtası’nın büyük kısmının Atlantik’ten gelen rüzgarlar ile normalden daha ılık bir kış yaşayacağına işaret ediyor. Güney Avrupa (ve Türkiye) için bu genelleme normalde geçerli değil, pozitif AO-NAO buralarda genel olarak normal veya normalden soğuk kışlara işaret eder ama küresel ortalama sıcaklıkların çok yüksek seyretmesi nedeniyle ortalamada “eski kışlar”ın normaline yaklaşmak bile zor…

2- Benzer yılların basınç örüntüleri de kendi bölgesinde baskın bir Azor Yüksek Basıncı’nı işaret ediyor, pozitif AO-NAO’yu destekleyen bir veri daha.

3- Ekim Ayı Avrasya Kar Örtüsü anomalisi negatif AO’yu işaret ediyor, fakat bu teori geçen sene sonuç vermediği için kesin negatif olacak diyemiyoruz. Aşırı pozitif AO beklenmiyor diyebiliriz.

4- Batılı Stratosfer rüzgarları ve buna bağlı QBO endeksi aşırı pozitif değerde, bu da pozitif AO-NAO durumunu gösteriyor.

5- Eurosip, ECMWF ve JAMSTEC gibi önde gelen tahmin merkezleri de yukarıda yazdıklarımıza paralel kış tahminleri ürettiler.

6- Kışın ikinci yarısında, özellikle Şubat ayında AO ve NAO değerleri nötre hatta negatife de meyledebilir. Şubat ayı ülkemizde meteorolojik hadiseler bakımından bu kışın en aktif ayı olabilir.

7- 2016 kışını ortalama olarak 2015, belki bir nebze de 1983 kışı gibi (doğu kesimlerde) bekleyebiliriz. Ülkemizin batı yarısının normalden ılık bir kış yaşayacağını, geçen seneye nazaran seyrek de olsa zaman zaman lodosun ve ılık havaların ziyaretimize geleceğini, ancak Balkanlar ve Ukrayna üzerinden de birkaç soğuk hava atağının ülkemizi etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu sonbaharda Orta Akdeniz sistemleri ülkemizde geçen seneki kadar aktif olamadı, dolayısı ile bu kış boyunca (özellikle de batı kesimlerde) geçen seneki kadar bol yağışlı ve hareketli dönemler göremeyebiliriz. Kış genelinde Avrupa Kıtası’nda Azor Yüksek Basıncı normalden fazla hakimiyet kuracağından ülkemizde durgun ve sisli dönemler de görülecektir, bu dönemlerde İç ve Doğu kesimlerde gece ayazları etkili olacaktır. Karadeniz üzerinden gelecek olan sistemler sayesinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve ve Güneydoğu Anadolu’da yağışlar mevsim normallerinin üzerinde beklenebilir.

Reklam

2015-2016 Kışı: Biraz Durgun, Doğu’da Karlı” üzerine 41 düşünce

 1. ersin (Üsküdar/İST, 51m)

  10 üzerinde 9 alacak, ders niteliğinde bir mevsimsel tahmin, üstadlara tebrikler bir kez daha. Keşke El-Nino’yu görip son 15 milyon yılın en sıcak yazı olacak diyen profesörler yerine şu çalışmalar biraz daha popüler olsa.

  Cevapla
 2. Havaaşkı(EREN) (Beypazarı/ANK - 682 m)

  Geçen seneki kış tahmininde efsane ihtimalinin olduğuna değinilmişti keza geçtiğimiz kış batıda birçok yer efsane diyebileceğimiz efsane olmasada tatminkar kar yağışları aldı. Sorum şu : Bu sene Batı için öyle bir ihtimal var mı? 🙂

  Cevapla
  1. mustikafa (Suadiye/İST,36 m)

   Aaa…30 – 40 cm’e ben de aynı…şöyle göz ucuyla bakarım … neden mi? Üstüne atlamadan önce yani .. şöyle bi bakarım önce…ama yarın metreye hiç bakmadan atlamışlığım vardır tabii ne yalan söyleyeyim :)) Bu arada Alaska’nın içinden misiniz?

   Cevapla
 3. Doğu Kocatepe

  Uzun süre önce bu istatistikleri hazırlamıştım. Diğer birkaç veriye de bakarak güzel bir kış bekliyordum uzun süredir. Bu tahmini görünce hem şaşırdım hem de moralim bozuldu, sonuçta havadelisi.com tahminleri hiç azımsanacak bir yer değil. QBO konusunda diyecek birşey yok, fakat El Nino Modoki dediğiniz durum ile son durum arasında çok büyük farklar var, bahsettiğiniz ufak benzerlik bu kadar beklentiyi bozabilecek kadar güçlü bir etken mi?

  Cevapla
   1. mustikafa (Suadiye/İST,36 m)


    Eskiden Kadıköy-Eminönü veya Karaköy Şehir Hatları Vapurlarında (İDO değil) Burhan Pazarlama vardı!Çok genç olanlarınız hatırlamaz ama akla hayale gelmeyen şeyler pazarlar..satar idi…Müthiş bir artisan anlatımla elindeki koca torbayı bitirir..bir de bakmışsınız ki hiç ihtiyacınız yokken limon sıkacağı yanında tarak yanında dikiş iğnesi seti ve bıyık düzeltme makasıyla eve gidiyorsunuz…
    Hayatta ise kulakları çınlasın değilse ARE…
    Görünce o aklıma geldi :)) Kartopu Makinası :)) Bu sene pek ihtiyacımız olmasa da ara sıra elimize alır bir iki çeviririz he :)))

    Cevapla
 4. Havaaşkı(EREN) (Beypazarı/ANK - 682 m)

  Yine çok doyurucu, açıklayıcı ve güzel bir tahmin olmuş emeği geçenlere teşekkürler. Türkçeyi gerçekten çok etkili kullanıyorsunuz değinmeden geçemedim takdire şayan 🙂 Olaya bizim açımızdan yani İç Batı Anadolu olarak bakarsak pek hoşuma gitmedi daha çok kuru soğuğun etkili olduğu Ankara ve doğusunun daha şanslı olabileceği bi kış izlenimi verdi. İç Batı Anadolu sakinleri olarak geçen senenin bedelini ödeyecek gibiyiz 😀 Tabii mevsimsel tahminler detay belirtmez, belli olmaz son ana kadar. Hayırlısı neyse o olsun diyelim gönlünüzce bir kış geçirmeniz dileğiyle… 🙂

  Cevapla
 5. bleher(izmit/0m)

  1983 KIŞI MI…? 😉

  Malum Kocaeli için tarihinin en yüksek ölçülen kar değeri…
  Pekiyi İzmit’in rekor kar değeri ölçülen kışı 1982-83 nasıl ilerlemiş..
  İlk ciddi sistem 4 Aralık 19https://i0.wp.com/blehergenc.files.wordpress.com/2015/11/rrea00219821205.gif?w=45082 de başlamış

  Avrupa’nın ortasına yerleşmiş 1035 mb Azor YB ve Akdeniz’in Batısını da oluşan bir 1015 AB sistemle başlıyor..
  Sonra ki sistem uzun yıllardır yaşamadığımız bir yılbaşı sistemi 31 Aralıkta başlıyor ve yılın ilk 2 gününü kapsıyor


  Yine Avrupa’nın ortasında 1035 bir Azor YB ve Akdeniz’in batısında 1015 bir AB ile devam ediyor..
  Şimdi sırada gerçek bir efsane var ;


  Rekor sistem yine 1040 mb ama bu sefer Britanya Adası üzerinde oluşan Azor YB ve Antalya Körfezi açıklarında 1010 mb değeriyle başlayıp 1000 mb kadar derinleşen tipik Akdeniz siklonu ve sonunda rekor geliyor..


  Bu rekor yılına ait son sistem Mart Ayında gelerek sezonun sonlandırıyor


  Senaryo hemen hemen aynı Azor YB ve Akdeniz’in batısında oluşan AB sisteminden oluşan malum ikilimizle rekorların ve hemen hemen her ay bir ciddi sistemin alındığı belki de Kocaeli için 100 yılda bir yaşanacak efsane 1982-83 kışını noktalıyoruz..Aslında mart ortasında bir sistem daha var ama……
  1982-83 kışına ait hiç unutamadığım bir anımsa büyük dayımın evimize 300 m mesafede ki ekmek fırınına gitmek için kürekle yol açmasıdır ki bir daha asla yaşamadığım ve hayatımda büyük yeri olan bu anımdır.
  Herkese gönlünce bir kış dilerim.. 😉

  Cevapla
 6. baymineral - İzmit (35 m.s.l.m.) ve Kerpe (18 m.s.l.m.)

  Santiago’ yu hazır yakalamışken ben de bir şeyler sorayım.

  Haritaya göre Kocaeli bölgesi sınırda kalmış gibi. Durumu İstanbul’ dan daha şanslı olur sanırım. En azından 1997 Şubat sistemi gibi en az bir güçlü sistem gelir gibi görünüyor.

  Aralık ayının ortaları gibi bir süreliğine Burdur civarına gitme planım var. Orası şanssız tarafta göründü. Yine de bilgi verilmesini dilerim.

  Duygusallaşmaya girmeden tarafsızca yazılan ayrıntılı yazı için teşekkürler.

  Cevapla
  1. Santiago (Florya - IST / 47m) Yazıyı Yazan

   Teşekkürler. Harita’ya fazla takılmayalım, göz kararı çiziliyor sonuçta. Marmara Bölgesi için en az 1 sağlam sistem beklentim var. “Yağışlar Marmara’nın doğusu….” diye başlayıp devam eden klişe bu seneye uygun. İç kesimlerde bana göre Ankara ve doğusu daha şanslı, yine de Göller yöresi sıcak cepheler ile iyi kar alabilir.

   Cevapla
 7. Santiago (Florya - IST / 47m) Yazıyı Yazan

  Bu kış Sibirya Yükseğinin Avrupa’ya inmesi beklenmiyor, inse herşey değişir tabi. Şunu unutmayalım, hakiki Sibirya yüksek basıncı her sene ya da iki senede bir Türkiye’ye gelmez. Son olarak 2012 ve 2006’da görüldü mesela.

  Cevapla
  1. Santiago (Florya - IST / 47m) Yazıyı Yazan

   Kutup çekirdeğinin hangi boylamda konumlanacağı kadar ne kadar güney enlemlere yaklaşabileceği de önemli. Pozitif AO ve NAO’da bu ihtimal düşük. Ancak uygun salınımlarla iyi polar ataklar olabilir.

   Cevapla
  2. El NiNo (Çayeli/RİZE, 10m)

   Hazır konusu açıldı kaç zamandır aklımdaki soruyu sorayım.
   Sibirya termik kökenli bir basınç merkezi kışın etkili olup olmayacağı % kaç ihtimalle söyleniyor yani benim bilmediğim bilimsel veriler sibiryanın olup olmayacağını doğru bilebiliyor mu?

   Cevapla
 8. MeliksahMELO

  Bu tahmine göre Adana-Osmaniye civarı bol yağışlı görünüyor.
  Peki buralara kar yağma ihtimali var mı bu kış acaba bu tahmine göre?

  Adana-Osmaniye civarı için ufak bir değerlendirme yapabilirseniz çok mutlu olurum.
  Eğer mümkünse bir de Nevşehir-Niğde merkez için de yapabilirseniz, olmazsa da sadece Adana-Osmaniye olsa yetinirim. 🙂

  Hepinize iyi çalışmalar, karlı günler dilerim. 🙂

  Cevapla
  1. Antibiyotik - Bodrum 2 mt

   83 benzerliğine pek katılmıyorum. Nedenine gelince Ankara için konuşursam, Kasım 82 oldukça soğuk geçmiş. Arşivden kontrol ettim. Hemen Kasım ilk hafta kar serpiştirmeye başlamış, Kasım ayı sonuna kadar gece ayazları -10 dereceler civarında geçmiş, durağan havalar ancak Aralık sonunda bozulmuş ve sıcak cephe kar yağışları, takiben yağmur, sonra kar döngüsü başlamış. Ocak 83 oldukça hareketli. Her hafta bir sistem gelmiş önce sıcak cephe yağışı ile. -12 den 5 dereceye çıkan sıcaklık, ertesi gün -17 gibi.. Tam aksiyon. Kar, kky, kar döngüsü her hafta tekrarlanmış. Şubat ayı yine çok benzer. Her hafta bir sistem ve hemen her sistemde sıcaklık sürekli dalgalanmış. Taa ki 23 Şubat tarihine kadar. Unutulmaz bir kar yağışı. Görece yakın tarih için, tüm zamanların en iyi 3-4 kar fırtınasından birisi. Neyse. Soğuk Kasım 1982 bana göre bu benzerliği bozuyor.. Oldukça sıcak bir kasım ayı geçiriyoruz. Gece ayazı bile yok.
   2000 yılı benzerliğine gelirsek.. Benzerse kalkıp misket oynarım. 🙂 1 Ocak 2000 tarihine kadar kar tanesi bile görmedik. Ailecek yıl başı yemeği yerken 31 Aralığı 1 Ocağa bağlayan saatlerde kar başladı. Ve nerede ise 1,5 ay durmadı. 🙂 Bir kaç kez abarttı ve “kar fırtınası” sözlük anlamının tam karşılığını verdi. 😉 99 Kasım ve Aralık aylarında hiç kar yağmadı. Nispeten kurak 2 ay yaşadık. Kasım ayı gece ayazları Aralık ayından daha soğuktu. Arada -5, -8 dereceler göründü…

   Cevapla
 9. Santiago (Florya - IST / 47m) Yazıyı Yazan

  Bu arada, unutanlar için hatırlatalım.. Geçen kışı da dönem dönem 1983 kışına benzetmiştik. Biz söyledikten sonra sahiplenenler çıkmış da, onun için yazdım.

  28 Ocak 2015’teki makalemizde Şubat ayı için yaptığımız öngörüyü aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz. Hakikaten iyi yazı olmuş ve 10 Şubat + 18 Şubat sistemlerinin rotasını iyi tahmin etmişiz.

  https://havadelisi.com/2015/01/28/uzun-vade-gec-de-olsa-kis-tekrar-mi-geliyor/

  Cevapla
 10. Antibiyotik - Bodrum 2 mt

  Emeğinize sağlık. Geçen kış yaptığınız tahmin neredeyse bire bir tuttuğundan bu kış içinde aynı başarıyı yakalaması şaşırtıcı olmayacaktır. Her zaman söylediğimiz gibi, en profesyonel, rasyonel, vizyon sahibi ekip olduğunuz ortada.
  havadan.org sitemizde yaptığımız kış tahmininde Adana – Kayseri – Samsun hattının doğusunda normalinden daha soğuk ve yağışlı, batısında ise daha kurak ve ılık kış tahmini yaptığımızdan aynı fikirdeyiz diyebilirim.
  İzninizle bir, iki sorum olacak.
  Önümüzdeki kış için Sibirya aktivitesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
  82-83 El Nino şartlarını baz almanız benzer hava olayları yaşanabileceği anlamına mı geliyor? Eğer öyleyse diğer bölgeleri hatırlamamakla beraber Ankara için unutulmaz bir kış olduğunu söyleyebilirim.
  Teşekkürler, sevgiler, saygılar.

  Cevapla
  1. Santiago (Florya - IST / 47m) Yazıyı Yazan

   Teşekkür ederiz.

   Genel olarak aynı fikirdeyiz diye düşünüyorum. Şu şartlarda Sibirya aktivitesinin Avrupa kıtasına kadar ilerlemesi biraz zor gözüküyor, ağırlıklı olarak polar atakların bekleneceği bir kış olabilir. Yine de mevsimlik tahminde garanti diye birşey yoktur, şartlar değişmeye başlarsa burada değerlendiririz zaten.

   Küresel ısınmadan dolayı 1980’li yıllarla içinde bulunduğumuz yılları birebir kıyaslamak pek doğru olmayabilir, ancak genel basınç yerleşimlerine bakarak bir çıkarım yapabiliriz. Azor’un Batı ve Orta Avrupa’da baskın olacağı bir yıl bekleniyor.

   Şu da var, 1983 kışında Şubat ayındaki 10 günlük soğuk dilimi çıkarırsak gayet sıradan bir kış karşımıza çıkıyor. Bu sene belki hiç gelmez belki iki kere gelir, o kısım biraz tesadüf ve bilinmesi imkansız 🙂 Ama Ankara bu tarz kışları genelde sever 🙂

   Cevapla
 11. SpanK ( Fındıkzade/İST, 21m )

  Yazıda emeği olanlara çok teşekkür ederim, bana para verseler böyle araştırmalar yapıp, yazılar yazamazdım. İnşallah daha iyi yerlere gelirsiniz. Keşke mgm nin başında sizler olsanız. 😀

  Bir ricam var, kafkaslarda tahminen bu kış nasıl olur ? Doğu bölgeler soğuk ve karlı olacaksa, Dağıstan ve Azerbaycan da soğuk ve karlı olur diyebilir miyiz ? Belki ocak ayında Bakü ye oradan da Dağıstana gidebilirim ailemle, o yüzden çok merak ediyorum. 🙂

  Cevapla

Yorum yazın...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s