Bu Kış: Bol Yağışlı Bir Aksiyon Filmi


Mevsimlik tahminler başdanışmanımız ve editörümüz Erdem Erdoğan (Santiago); merakla beklediğiniz, yollarını gözlediğiniz, “nerede kaldı yahu?!” dediğiniz Havadelisi.com 2014-2015 Kış Tahmini‘ni iftiharla sunar! Havadelisi.com ekibinin katkılarıyla…

Sicaklik

ÖZET (kış mevsiminin ortalama karakteri):

* Geçen seneki kuraklığın izleri tamamen siliniyor…  Tüm yurtta bol yağışlı bir kış mevsimi öngörüyoruz (negatif Arktik Salınım‘ın bir sonucu olarak). Sadece Doğu Karadeniz Kıyıları’ndaki yağışlar normalin altında kalabilir, fakat tabii oralar bundan pek etkilenmez.

* Ülkemizin güney, iç ve doğu bölgelerindeki ortalama sıcaklığın, normalin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bu kış, yağışlı sistemlerin ORTALAMA rotası Marmara’dan geçecek, bu rotanın GENELLİKLE doğusunda, lodoslu tarafında kalacak iç ve doğu bölgelerde gece ayazı / kuru soğuk azalacak…

* Kuzeybatı Türkiye’de, özellikle Marmara Bölgesi’ndeki sıcaklığın lodos-poyraz-lodos döngüsünde sert iniş çıkışlarla dalgalı bir seyir izlemesini ve ortalamada normaller civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Trakya’da normalin altı da olasıdır.

* Kuzeybatıdaki dalgalı sıcaklık seyrinin sorumlusu olacak siklonların (yağış getiren alçak basınç sistemlerinin) buralarda aynı zamanda rüzgarlı ve normalin üzerinde kar yağışlı bir kış mevsimine sebep olacağını da öngörüyoruz.

* İç ve Doğu bölgelerde kış genellikle normalden ılık da geçecek olsa, bol yağışa yol açacak sistemlerin bu bölgelerimizdeki yüksek yerlerde ve özellikle kayak merkezlerinde kar yağışı miktarını normalin üzerine çekeceğini düşünüyoruz.

Yagis

Geçen sene olduğu gibi bu sene de mevsimlik tahminimizin girişini biraz kendimizden bahsederek yapalım.

Havadelisi.com olarak amacımız; takipçilerimize en sağlıklı ve güvenilir mevsimlik tahmini sunmaktır. Bunu yaparken, takip edebildiğimiz tüm resmi kurumların, akademik çevrelerin ve amatör olarak bu işle uğraşanların hazırlamış olduğu tahminleri ve çalışmaları inceliyor; tüm bu çalışmaları elde ettiğimiz verilerle ve tecrübelerimizle harmanlayıp sizlere aktarıyoruz.

Kullandığımız tüm verilerin açıklanmasını beklememiz ve güncel yoğun dönemlerimizden dolayı da, mevsimlik tahminimizin yayımlanması genellikle kasım ayının son haftasına kadar sarkıyor.

Yazıya başlamadan önce şunu da yine vurgulayalım: Mevsimlik tahminler, sizin bahçeye hangi tarihte ne kadar kar ya da yağmur düşeceğini söylemez. Sadece mevsimin genel karakteri, yani ortalamada nasıl olacağı hakkında bilgi verir. Örneğin normalden ılık geçse bile birkaç günlüğüne çok fazla kar yağabilen kışlar yaşanabildiği gibi; geneli soğuk, fakat aynı zamanda kurak ve karsız kışlar da mevcuttur.

Önceki yıllardaki tahminlerimizde de bahsettiğimiz üzere, Kuzey Yarımküre’nin kışına etki eden en önemli unsurlar Arktik ve Kuzey Atlantik Salınımları’dır (Arctic / North Atlantic Oscillation). Bu salınımları, günlük olarak hesaplanan AO (Arktik Salınım) ve NAO (Kuzey Atlantik Salınımı) endekslerinden takip edebiliyoruz.

2012-2013 kış mevsimi tahminimizde Arktik Salınımı tespit etmek için o zaman yeni yeni duyulmaya başlanan bir yöntemi kullanmıştık ve bu yöntemden olumlu bir sonuç elde etmiştik. Bu yöntem, her geçen sene daha fazla popüler olan ve bu sene Ekim ayındaki ön tahminimizde de kullandığımız ekim ayı Avrasya kar örtüsüdür (bu yöntemi henüz bilmeyenler, eski mevsimlik tahminlerimizden ve çalışmalarımızdan inceleyebilirler).

Teorinin özü şu: ekim ayında Avrasya’da bulunan kar örtüsünün miktarı ve bunun yayılma hızı, takip eden kıştaki Arktik Salınım endeksi ile yüksek bir ilgileşim (korelasyon) gösteriyor. Buna göre, ekim ayındaki kar örtüsü ne kadar fazlaysa ve örtü ne kadar hızlı yayılıyorsa, takip eden kıştaki ortalama Arktik Salınım endeksi da genellikle bir o kadar negatif oluyor.

Bu yöntemi icat eden Dr. Judah Cohen, her sene kendi kar ilerleme endeksini (snow advance index, SAI) hesaplıyor ve bunun üzerinden giderek mevsimlik tahmin yapıyor. Geride bıraktığımız Ekim ayında SAI endeksi, 1999 yılından bu yana olan en yüksek değerine ulaştı. Yani Avrasya’daki kar örtüsü, 2014 yılında kendi ekim ayı normalinin çok üzerine çıktı.

811201434291

Havadelisi.com olarak sadece bununla yetinmedik ve Rutgers Üniversitesi Kar Laboratuvarı‘nın sunduğu haftalık kar örtüsü alanı verileriyle kendi endeksimizi oluşturduk.

Geçtiğimiz iki seneden farklı olarak, bu sene Avrasya kar örtüsünün normalden farkını hesaplarken yılın sadece 44. haftasını değil, tüm ekim ayını temel aldık.

Ayrıca, kullanacağımız ortalamaları da hesaplarken, elde edebildiğimiz en eski veri olan 1966 yılına kadar gittik ve aşağıdaki grafikleri oluşturduk.

İlk grafikte, Avrasya kar örtüsündeki sapmaları büyükten küçüğe doğru sıraladık ve takip eden kış aylarındaki ortalama AO değerini de aynı grafikte gösterdik. Eğilim çizgisinden de anlayacağınız üzere, bu iki veri arasında ters ilgileşim (negatif korelasyon) olduğu açıkça ortada.

SAI1

İkinci grafikte de, sadece kar örtüsünün pozitif sapma gösterdiği yılları, sapma miktarına göre büyükten küçüğe doğru sıraladık, takip eden kış aylarındaki AO değerini de yine yukarıda olduğu gibi aynı grafikte gösterdik.

SAI2

1966’dan 2013’e kadar, ekim ayı Avrasya kar örtüsü toplam 25 kez pozitif sapma vermiş. Bu ekim aylarını takip eden kışlardan 18 tanesinde de AO endeksi negatif bir değer almış. Bunda %72’lik bir oran elde ediyoruz. Ayrıca bu tabloda yalnızca iki kış dışında (1973 ve 2007) kuvvetli pozitif bir AO değeri de yok. Aksine, 4 kışta aşırı negatif bir değer dikkat çekiyor.

Yukarıdaki tüm bu verilerden elde edeceğimiz sonuçlar;

 • Ekim ayı Avrasya kar örtüsü, bize bu kışın ortalama AO endeks değerinin yüksek ihtimalle negatif olacağını söylüyor.
 • AO endeksinin aşırı negatif bir değer alması da olasılıklar içinde…
 • Endeksin aşırı pozitif bir değer alması çok düşük bir ihtimal.

———————

Şimdi sıra dünya genelindeki deniz suyu sıcaklıklarına bakmaya geldi. Deniz suyu sıcaklıkları bize günler, haftalar hatta aylardan beri devam etmekte olan; ve belki önümüzdeki zamanlarda da baskın olacak basınç örüntüleri (paternleri) hakkında çok sağlıklı bilgiler vermektedir.

Aşağıda, içinde bulunduğumuz Kasım ayına ait, birer haftalık aralarla derlenmiş deniz suyu sıcaklıklarının normalden farklarını gösteren haritalar mevcut. Üstte solda olan haritada da, basınç örüntülerini küresel çapta etkileyen bölgelerin adları yazıyor.

SST

Gördüğünüz gibi tüm Kasım ayı boyunca, bizi ilgilendiren tüm bölgelerde, ufak detaylar dışında deniz suyu sıcaklıklarının normalden farkı hep aynı gitmiş. Başında neyse sonunda da o.

Şimdi de 25 Kasım 2014 tarihine ait deniz suyu sıcaklıkları farkı ile 25 Kasım 2014’ün 25 Kasım 2013’ten farkına bakalım. Yani bir sene boyunca okyanuslarda nasıl bir değişim olmuş.

sstanom0-vert12

Yukarıda yine işaretlediğimiz üç kritik bölgede (PDO, AMO/NAO, ENSO) 25 Kasım 2014 deniz suyu sıcaklıklarının normalden farkı ile, bu senenin geçen seneden farkı neredeyse ayırt edilemez durumda. Buradan çıkan anlam şu: Su sıcaklıklarının normalden sapmasında bu sene ile geçen sene tamamen zıt. Geçen sene sıcak olan yerler bu sene soğuk, soğuk olan yerler ise sıcak.

Bunu geçen sene yaptığımız tahminde kullandığımız haritadan da görebilirsiniz.

Deniz suyu sıcaklıklarındaki bu zıtlığı endekslerle karşılaştırdığımızda da karşımıza benzer sonuçlar çıkıyor; geçen sene Kasım’da nötr olan PDO bu sene aşırı pozitif, geçen sene pozitif olan NAO bu sene nötr olmuş. Hafif negatif olan ENSO ise bu sene hafif pozitif olmuş, bu da La Nina’dan El Nino’ya geçiş demek.

Geçen seneki mevsimlik tahminimizde, deniz suyu sıcaklıklarından yararlanıp NAO’nun çok büyük ihtimalle pozitif olacağını tahmin etmiştik ve sağlıklı bir sonuç almıştık. Kış sonunda NAO 0,86 gibi bir değerle bitmişti.

Yukarıda, deniz suyu sıcaklıklarında geçen sene ile bire bir zıtlık yakalandığını söylemiştik. Yani deniz suyu sıcaklıklarına bakarak, NAO’nun bu sene negatife meyilli olabileceği sonucunu çıkarabiliriz. NOAA ilgileşim haritası da, kabataslak da olsa negatif NAO ihtimalini doğrular nitelikte.

Yukarıda genel örüntüyü tespit ettik. Şimdi de Pasifik ve Atlantik’teki mevcut durumla Avrupa’nın kışları arasındaki ilişkiye bakalım.

PDO (Pasifik On Yıllık Salınımı)

Pasifik On Yıllık Salınımı, Kuzey Pasifik’teki su sıcaklıkları dağılımını ve dolayısı ile basınç örüntülerini kontrol eden, El Nino gibi uzun ömürlü bir salınımdır. Detayları bilgilere buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

Son birkaç yılın aksine, bu sene başından beri ısrarlı olarak kuvvetli pozitifte seyreden PDO endeksi, mevsimlik tahminimizde buna da yer vermemizi gerektirdi.

Ağustos’tan bu yana endeksin izlediği seyri aldık, daha önce benzer şekilde giden yıllar ile kıyasladık. Aşağıda görüleceği üzere, halen pozitifte giden PDO endeksi, yüksek bir ihtimalle kış boyunca da pozitifte kalacak.

 

PDO1

Peki pozitif PDO ne yapar? Pozitif PDO, Kuzey Amerika’nın batısının iç kesimlerinde bir yüksek basıncın oluşmasını sağlıyor. Bu sayede de Alaska ve Kanada’nın batısı ılık, ABD’nin güney batısı soğuk oluyor.

Ayrıca PDO’nun, Kuzey Kutup bölgesi ve İzlanda civarındaki yer seviyesi basıncı ile de pozitif ilgileşimi var. Bu da negatif AO ve NAO için bize bir sinyal daha veriyor.

 

correl_7133

Kutup bölgesi ve İzlanda’da yüksek basıncın olması, dolayısıyla siklon rotasının Akdeniz Havzası’na inmesiyle pozitif PDO fazında ülkemizin çoğu (özellikle orta ve doğu) bölgesinde normalin üstünde sıcaklıklar ve yağış beklenebilir.

correl_3310

AMO (Atlantik Onlarca Yıllık Salınımı)

Kuzey Atlantik’teki su sıcaklıklarının uzun yıllar içindeki değişiminin bir yansıması olan AMO endeksi, 90’lı yıllardan itibaren pozitif faza geçmiş ve halen de pozitif fazda devam etmektedir. Pozitif AMO, normalden sıcak Atlantik demektir.

Normalden sıcak olan Atlantik de, küresel ısınmayı arttıran en önemli unsurlardan biri olarak kabul ediliyor.

AMO endeksinin son durumuna ve eğilimine baktığımızda, endeksin bu kış çok büyük bir ihtimalle pozitif seyir izleyeceğini söyleyebiliyoruz.

AMO1

Peki pozitif AMO kışın ne iş yapar? İşte bunu yapar:

 

correl_3727

Pozitif AMO fazı, başta doğu kesimlerimiz olmak üzere Türkiye’nin tümünde sıcaklıkları arttırıcı bir etki yapar. Öte yandan endeksin pozitif olduğu ve soğuk geçen kışlar da, az da olsa görülür.

Havadelisi.com Ekstrem Uzun Vade Tahmin Ekibi‘nin yaptığı incelemelere göre, Atlantik’in sıcak fazdan soğuk faza geçişi yaklaşık olarak 2030 yılı civarlarında gözükmekle beraber; negatif Atlantik fazının 25. Güneş Döngüsü’nün minimumu ile çakışması durumu da söz konusudur. 25. Güneş Döngüsü’nün son yüz yılın en düşüğü olacağı şeklinde tahminler de mevcuttur. Bu iki durum gerçekten çakışırsa, küresel ısınma ya da soğumanın gerçekten var olup olmadığını, ya da ne kadar etkili olduğunu o zamana kadar yaşayabilecek olanlarımız test edip onaylayacak.

QBO (Quasi-Biennial Oscillation, Hemen Hemen İki Yıllık Salınım)

“Hemen hemen iki yıllık” salınım, yani QBO, tropikal stratosferde 28–30 ay civarında bir periyotla gözlemlenen bölgesel rüzgarlardır. Doğulu ve batılı olarak ikiye ayrılırlar.

Bu veriyi 2012-2013 kışı öncesinde yaptığımız mevsimlik tahminde gündeme getirmiş ve hava delileri arasında efsaneleşmiş “2000’li yılların çift sayıya denk gelen karlı kışları” uğurunun, 2013 kışı ile beraber artık tek sayılı kışlara kayabileceğinden bahsetmiştik. Nitekim tek sayıya denk gelen 2013 kışı en azından Marmara için karlı geçmiş, 2014 ise tüm ülkemiz için unutulmaz bir hüsran olmuştur. 2015’in nasıl geçeceğini ise zaten yukarıda okudunuz 🙂

Teknik olarak açıklarsak da, QBO endeksinin şu anki eğilimini aşağıdaki grafikte görebilirsiniz. Endeks aynı 2012-2013 kışı gibi doğulu yani negatif fazda ilerlemektedir ve kış boyunca negatifte kalacaktır. Fakat son gelen verilere göre doğulu rüzgarlar artık hızını kaybediyor ve endeks ilkbahara doğru pozitife yani batılı faza geçiyor.

 

QBO1

Peki doğulu fazda ne oluyor? Aşağıdaki haritada Kuzey Yarımküre’yi görüyorsunuz. Burada yer seviyesi basıncı ve QBO’nun Aralık-Mart ayları arasındaki ilgileşimi gösterilmiş.

qbo11Kutup’ta ve Grönland’da QBO ile yer seviyesi basıncı ters ilgileşim gösteriyor, Azor civarında ise düz (pozitif) ilgileşimde. Biz şu anda doğulu yani negatif fazda olduğumuza göre, bu harita bize Kutup’ta yüksek basıncı, Azor civarında ise alçak basınç varlığını gösteriyor. İlgileşim katsayısı çok yüksek değil fakat bitmek üzere olan bir ‘puzzle’daki eksik resimlerden birisini tamamlamaya yetiyor.

Negatif QBO negatif AO ve NAO endekslerini işaret ediyor.

Ayrıca, 2003 yılında yayımlanan bir makalede, doğulu QBO’nun ‘potential vorticity intrusion’u artırdığı, bunun da yer seviyesi sıcaklıklarına aşağıdaki şekilde yansıdığından bahsedilmiş. Negatif AO / NAO ile paralel bir harita olduğu açıkça belli oluyor.

 

11

—————————–

Yukarıda bahsettiğimiz her şeyi toparlarsak…

1- Ekim Ayı Avrasya Kar Örtüsünden yapılacak çıkarım, negatif AO…

2- Deniz suyu sıcaklıklarından yapılacak çıkarım, negatife meyilli NAO. Endeksin şu anki eğilimi aşırı negatif olmayacağı şeklinde, hatta zaman zaman hafif pozitif de seyredebilir.

3- Pozitif PDO bize negatif AO ve İskandinav Yükseği’ni işaret ediyor. Bu da Sibirya soğuklarına Avrupa kapılarını açıyor.

4- Pozitif AMO yani sıcak Atlantik özellikle ülkemizin doğusunun normaller üzerinde sıcaklıklar yaşayabileceğini söylüyor.

5- Doğulu QBO negatif AO ve NAO’yu işaret ediyor. Sibirya soğukları için şartlar uygun diyor (fakat bize gelecek diye bir şart yok).

6- Negatif AO ve Pozitif PDO bir arada iken gelen bazı kışlar: 2010, 2006, 2004, 2003, 2001, 1998… 1987, 1985… Bu kışların çoğunun ortak özelliği, Avrupa’nın birçok bölgesi için süper karlı sistemleri bünyelerinde barındırmaları… Örneğin 2010 Avrupa’nın batı ve ortası; 1985, 1987, 2004 ise bizim için efsane demek… Yani öyle bir ihtimal… evet, bu sene var. 🙂

Reklam

Bu Kış: Bol Yağışlı Bir Aksiyon Filmi” üzerine 74 düşünce

 1. Cagri Kocak (@bcaq)

  Bu (yani 2015) kışının tahminini ne zaman paylaşabilirsiniz? İşimiz gereği gerçekten çok ihtiyacımız var bu tahmine? Özellikle (yazından yaptığım çıkarımla soruyorum) Ekim ayı Avrasya kar örtüsü bize bu kışın ortalama AO endeks değerinin negatif mi yoksa poziitif mi olacağını söylüyor? Not: negatif olursa yine bol karlı/yağmurlu bir kış olacak diye bir çıkarımım olacak. Şimdiden çok çok teşekkürler.

  Cevapla
  1. Havadelisi (Moda/İST, 28m)

   Kar örtüsünün artması küresel ısınmayla çelişkili değil. Çünkü daha fazla kar, daha düşük sıcaklıklar demek değil. Karın yağmasına yetecek kadar düşük sıcaklıktaki noktalara çok fazla nemin ulaşabilmesi demek. Çok fazla nemin atmosferde bulunması da sadece denizlerin bu kadar sıcak olabilmesiyle mümkün. ABD’de göl etkisi kar yağışlarının artış eğiliminde olduğu (anlattığım sebeplerden) biliniyor. Ha keza, küresel ısınma senaryolarıyla çalıştırılan iklim modelleri kuzey enlemlerdeki kar miktarının ortalamada %10 artacağı çıktısını veriyorlarmış (bu yazıda öyle söylüyor). Bu bakımdan mesela bizim Karaman’da geçenlerde kar rekoru kırılması, bizim mevsimlik tahminde sıcaklıkları genelde normal ve normal üstü verdiğimiz halde kuzeybatıda “normalin üstünde kar yağışı” vermemiz de olağan. Okyanuslar ve denizler sıcak, dolayısıyla atmosferde nem bol; kar yapan soğukların sıklığı azalsa dahi tek sistemde düşen kar miktarlarının artması normal sonuçtur.

   Cevapla
   1. bulut75 (Balmumcu/İST, 95m)

    Hocam peki bu durum, yani kar ortusundeki bu artis, bundan sonraki sonbaharlarda da bu sekil bir trende girdigini varsayarsak pozitif geri beslemeye yol acmaz mi? Cunku az bir rakam degil. Fazlalik 22 milyon kilometre kareyi asmis.

    Cevapla
 2. kiamme (Suadiye/İST, 8m)

  Yazının uzunluğunu görünce iyice dikkatli okuyabilmek için uygun bir zaman bekliyordum. Ancak okuyabildim ve okurken üniversitede okuduğum karışık ama zevkli ders kitaplarını anlamaya çalışıyormuş hissine kapıldım, bu bakımdan bende nostalji etkisi de yarattı 🙂
  Mükemmel bir analiz; MGM’de bile mevsimsel tahmin yapılırken bu denli detaylı analiz yapılmıyordur diye tahmin ediyorum. Ellerinize sağlık.
  Gönlümden 2004 geçiyor…

  Cevapla
    1. anemodulion (Beşiktaş/İST, 29m)

     Hiç de bi’ kerem. Benim apartmanımın zemini 29 metreden başlıyor, benim 3. kattaki evim nerden baksan 35 metre var en az. 😀 35 nere 8 nere? Allah bilir senin 8 metren de oturduğun katın yüksekliğidir kiamme. 😀 Bir de 8 metrede karın tutmaya başlaması çok zor yani. Deniz seviyesi resmen aaa.

     Cevapla
 3. truthoutthere

  Ben sitenizi yeni keşfettim. Keşfettikten sonra da sürekli takip ediyorum. Çok güzel bir iş çıkartmışsınız. Emeğinize sağlık arkadaşlar. Çok bilgilendirici ve açıklayıcı olmuş. Harika!

  Cevapla
 4. ihsan (Bostancı,İST. 15m.)

  Santiago başta olmak üzere tüm Havadelisi ekibini tebrik ediyorum. Gerçekten çok detaylı, bana göre de son derece başarılı bir çalışma olmuş. Umarım, bu kışı tahminlerinize uygun bir şekilde yaşarız. 1985 ve 1987 kışını daha dünmüş gibi hatırlayan kıdemli kademeli bir Kar delisi olarak bu yıl için en büyük beklentim çok kar görmek değil, Santiago ve Havadelisi. com ailesinin yaptığı bu mevsimlik tahminin tuttuğunu görmektir. 🙂

  Cevapla
 5. Cenk (Şişli/İST, 110 m)

  Hairka bir analiz. Okurken çok keyif aldım. Bununla birlikte, kışı ilk yarısı ve ikinci yarısı olarak iki periyoda ayırsaydınız daha anlamlı olurdu. Malum geçen sene soğuk geçen ve karlı bir sistem de yaşadığımız Aralık ayından sonra normallerinden çok daha sıcak geçen bir kış yaşadık. Tüm soğuk öngörüler de sadece Aralık ayı için tutmuş oldu. Mümkün olduğu kadar periyodik bir değerlendirme daha sağlıklı olurdu diye düşünüyorum.

  Cevapla
 6. Bahattin(Naipli/Balıkesir,280m)

  Hocam bu yazıdaki detaylı çalışmayı görünce,bilim alanındaki potansiyelimizden bir kez daha gurur duydum.Ben inanıyorum ki gün gelecek bu potansiyel ivmesini bulacak ve bizi ileri medeniyetler seviyesi ve ötesine taşıyacak.

  Cevapla
 7. Batuhan Kartopu ( Moda/Kadıköy/36 m)

  Gerçekten inanılmaz bir çalışma yani bu kadar detaylı verilere dayalı ve çalışılmış bir tahmin beklemiyordum açıkçası emeğinize sağlık çok çok teşekkürler. Bu seneyi umarım hep hatırlayacağımız bir sene olarak geçiririz tahminler beni çok umutlandırıyor. Sezonumuz hayırlı olsun sevgili Hava Delileri!

  Cevapla
 8. Burak - 19m Tuzla/İST

  Bu siteyi yaklaşık ilk kurulduğu seneden beri takip ediyorum, çok kısa bir sürede resmi kurumlar da dahil ülkenin en iyi meteoroloji sitesi oldu, eminim bu konuda hepimiz hemfikirizdir. Çünkü hiçbir kimse burada bu işi para için yapmıyor (MGM’de işini düzgün yapan çalışanları tenzih ederim). Bir işi severek yapınca, bilimsel değerlerle de yoğurunca kısa sürede hepimizin şahit olduğu gibi büyük bir başarı çıkabiliyor. Burada bulunan, keşfedilen şeyler artık ülkedeki resmi veya resmi olmayan bütün meteorolojiyle ilgilenen kişilerin dilinde DEK vs gibi. Ayrıca işinizi yaparken bilgileri, yöntemleri de burada paylaşmanız yeni nesil delilerin yetişmesinde çok büyük bir rol oynuyor.
  Az sermaye olsa Accuweather, Weather Online vs gibi bir yapı çıkabilir Türkiye’den.

  Cevapla
 9. bleher(izmit/0m)

  Çok popülist bir tahmin olmuş 😀
  Zaten teşekkürden başkada hiçbir katkı yapamadığımız blog için bu emeği harcayan bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.Harika bir çalışma ve sunum olmuş..
  iyi ki varsınız…

  Cevapla
 10. welbane (Çankaya/Ankara)

  Genel olarak çok başarılı ve çok emek verilmiş bir çalışma. Santi hocamız bu işte üstad mertebesine erişti, artık 32 günlük nokta tahminler bekliyoruz kendisinden.

  O değil de, bu tür tahminlerde il ya da bölge bazında normalden az kar, normallerde kar, normal üstü kar şeklinde ifadeler kullanılabilse daha anlamlı olurdu. Ancak örneğin İstanbul için normal kar nedir bu bilgi hazır olarak bir yerde yok galiba. Örneğin 60 yılın medyanı 15 cm.dir ve 4 karlı sistemdir falan gibi bi ortalama olsa insanlar beklentilerini buna göre ayarlayabilir (ya da her sene efsane bekler).

  Cevapla
 11. Nostaljik (İstanbul-Ataşehir-180M)

  Gayet tatminkar okurken herkesin anlayabileceği (biraz bilgili olmak şartı ile herkes) dilden yazılmış gerçek manada emek isteyen bu çalışmada emeği geçen herkesi kutluyor tahminlerinin başarılı olmasını diliyorum teşekkürler hepinize 🙂

  Cevapla
 12. El NiNo (Sarıyer/İST, 130m)

  Emeği geçenlere teşekkürler. Çok zahmetli bir çalışma olduğu aşikar. Ancak yinede yapıcı eleştiri yapmadan geçmeyeceğim.

  Tahmin kısmı zayıf kaldı sanki. Yani demek istediğim kışa etki eden AO, NAO gibi salınımların tahmini daha ağır bastı.

  Cevapla
   1. Antibiyotik - Bodrum 2 mt

    Yooo.. Gayet yağışlı bir kış olacağı neredeyse kesin… Ama Sibirya gel-me-ye-cek… Ne zaman Sibirya ekim ayında kar örtüsü normal üzerinde genişlese hekes güçlü Sibirya beklentisine giriyor. Oysa her zaman tersi olmuştur.. Endekslerin sert inişler – çıkışlar yapmayacağı “bana kalırsa” bariz şimdiden.. Genel olarak nötre yakın bir faz beklemeliyiz.. Bol yağışlı, bol Azor’lu.. 850 hpa’da bol bol -2, -4 giren, iç bölgelere kalıcı olmayan ama sık sık kar bırakan “yeterli” sistemler..

    Cevapla
 13. Santiago (Florya - IST / 47m) Yazıyı Yazan

  Başta Ozan Hoca olmak üzere emeği geçen tüm Havadelisi.com ekibine teşekkür ediyorum.

  Kolay gibi görünse de tahmini bu hale getirmek çok emek isteyen yorucu bir iş.

  2015 kışı hepimize hayırlı uğurlu olsun 🙂

  Bu seneki sloganım:
  “İpsala kar olur!”

  Cevapla
 14. Commandouz (Bayrampaşa-148 m)

  Elinize emeğinize sağlık hocam, süpersiniz. Hemen okumaya başlıyorum 🙂

  Cevapla

Yorum yazın...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s