Etiket arşivi: weather.com

Accuweather, Freemeteo vb.


Gelen bazı sorular üzerine size şu çok önemli bilgiyi aktarmakta fayda görüyoruz: Birçoklarınızın yararlandığı Weather.com, Freemeteo.com, Accuweather.com, Cnn.com ve benzeri bütün .com’lar; tahminlerini, Amerikan MGM’si tarafından çalıştırılan, dünyanın her yeri için çıktı üreten ve isteyen herkesin ücretsiz faydalanabildiği Global Forecast System (GFS) adındaki hava tahmin modeline dayandırmaktadır. Bu firmaların, ham GFS çıktılarını otomatik olarak işleyen ve görselleştiren yazılımları, size süslü püslü, ama aslında birbirinin aynı tahminler sunmaktadır. Aradaki farklar, mesela İstanbul’un lokasyonu ve deniz seviyesinden yüksekliği için bu firmalarca varsayılan değerlerin az da olsa farklı olmasından; ayrıca web sayfalarını GFS çıktılarıyla güncelleme saatlerinin farklı olmasından kaynaklanır.

Yani Accuweather’daki veya XYZ.com’daki hiç kimse oturup da Türkiye’nin havasını her gün ayrıntılı biçimde tahmin etmeye çalışmamaktadır.

Yazının gerisini de göreyim->

Reklam