Kandilli Rasathanesi Uzun Yıllar Meteorolojik Verileri


Yazının devamında, Oğuz Aydın‘ın başlıkta belirtilen derleme-incelemesini bulabilirsiniz.

Blogun ana sayfasındaki uzun süreli sessizliğin, Şubat ayının ülkemizin büyük kısmında karsız geçmesiyle pek az ilgisi var. Fazla ayrıntıya girmek istemiyorum, bir paragrafla meramımı anlatayım. 1) Bazı konularda kişisel olarak gösterdiğim çabanın büyük kısmının boşa gittiğini, asıl çaba göstermesi gerekenlerin umursamaz tavırlarını sürdürdüklerini görüyorum. Sonuç olarak da, eskisi kadar motivasyon bulamıyorum. 2) Akademik iş yüküm epey arttı, buna bağlı olarak da havayı sürekliye yakın takip etmem imkansızlaştı. Oysa hava analizi ve tahmini, neredeyse sürekli takip gerektiren bir uğraş. Bunun doğal bir sonucu olarak ülkemizi etkileyen her geniş çaplı hava sistemi için başlık aç(a)mıyorum artık, bir ara heveslendiğim ve ufak ufak yapmaya başladığım TV projeleri de -belki şimdilik- rafa kalktı.

Onun için blogu, bir forumdan çok, derleme-inceleme-araştırma yazılarının çoğunlukta olduğu bir platforma, yani aslında eskiden bir ara büründüğü forma geri döndürme niyetim var. Elbette ben de yine yazacağım, ara ara güncel hava olaylarını da inceleyip konuşacağız (zaten ‘Atış Serbest’te hep yapıyoruz), ama öteki hava ve iklim delilerinin yaptığı araştırma/derlemeleri öne çıkaran bir yapının hakim olması taraftarıyım. Örneğin aşağıdaki yazının bir kısmını derleyen, bir kısmını da kendisi yazan Oğuz Aydın’ın, kendi blogundaki çalışmalarını eğer isterse her zaman buradan da paylaşabileceğini kendisine söyledim.

Oğuz Aydın arkadaşımız, Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı‘nın internet sayfasında yıllar önce paylaşılmış olan iklim verilerini ve ilgili yorumları o zamanlarda bilgisayarına kaydetmiş (bu tip hareketler hava deliliğinin şüpheye yer bırakmayan emareleridir 🙂 ). Onun emeği ve Kandilli Rasathanesi’nin nazik izniyle (kendilerine teşekkür ederiz), aşağıdaki yazı ortaya çıktı. Bu arada, Kandilli’nin internet sayfasında Mart ayından itibaren güncel ve tarihsel iklim verilerinin tekrar yer alacağını da bugün öğrendik. Hayırlı olsun.

Rasathane’den bir görünüm (Fotoğraf: Yavuz Güneş)

Merhaba. Bu yazıda, İstanbul’daki en eski meteorolojik kayıtların yapıldığı Kandilli Rasathanesi Meteoroloji İstasyonu’nun verilerinin bir kısmını paylaşacağız. İlk olarak, istasyonun bulunduğu yer olan Kandilli Rasathanesi ile bir takım bilgiler verelim. Kandilli Rasathanesi ilk olarak 1868 yılında Pera Caddesi (Bugünkü İstiklâl Caddesi) üzerinde kurulmuş olup ilk gözlemler 74 metrelik Pera tepesi üzerinde yapılmakta idi. Kandilli Rasathanesi, 12 Nisan 1909 (31 Mart olayının sonrası) ihtilâlindeki karışıklıklarda, dönemin müdürü tarafından nakledildiği Maçka Topçu Okulu’nun karşısındaki binada tüm aletleri ile birlikte tahrip edilmiştir. Daha sonra 21 Haziran 1910 tarihinde dönemin Milli Eğitim Bakanı, Fatin Gökmen’i yeni kurulması planlanan rasathaneye tayin etmiştir. Fatin Gökmen de yaptığı incelemeler sonucunda İcadiye Tepesi’ni (bugünkü konumu) rasathane yeri olarak seçmiştir.


Rasathane’de karlı bir kış günü (Fotoğraf: Yavuz Güneş)

Rasathane’nin ilk meteorolojik gözlemleri Temmuz 1911’e aittir. Bu gözlemler hala aynı yerde devam etmektedir. Rasathane’nin meteoroloji birimi, 1929’da Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün düzenli olarak gözlemlerine başlamasına kadar ülkede meteoroloji ile ilgili gözlem ve tahmin yapan tek kuruluş olma ünvanına sahiptir. Meteoroloji Birimi, 9’u meteoroloji mühendisi 11 personel ile araştırma ve gözlem faaliyetlerini sürdürerek toplumdan gelen meteorolojik bilgi, danışma ve gözlem taleplerini karşılamaya şu anda da devam etmektedir.


Kandilli Rasathanesi Meteoroloji İstasyonu (Fotoğraf: Yavuz Güneş)

Yukarıda resmini gördüğünüz meteoroloji istasyonunun 1911-1996 yılları arasındaki 85 yıllık verilerini ilk olarak ay ay, daha sonra da genel yıllık ortalamalar halinde inceleyeceğiz. Bu veriler bize geçmiş yıllardaki İstanbul iklimi hakkında fikir vermekle kalmayıp herhangi bir zamandaki meteorolojik bir değerin, ortalamaların neresinde olduğuna dair önemli bir referans kaynağı olacaktır. A bölümündeki tüm grafik, tablo ve yorumlar Kandilli Rasathanesi’nin eski internet sayfalarından derlenmiştir, B bölümü ise bana aittir.

——————————–

A.KANDİLLİ RASATHANESİ METEOROLOJİK VERİLERİNİN AYLARA GÖRE İNCELENMESİ

1-Ocak Ayı Ortalama Verileri
Ocak ayı İstanbul’da kışın tam anlamı ile hissedildiği aydır. Bu ayda sıcaklıklar düşme eğilimindedir. Ay boyunca düşüşün büyüklüğü 2.4 dereceyi bulur. Sıcaklıklar genel olarak 4.3-6.7 dereceler arasında değişirken en keskin düşüşünü 1 ile 3. günler arasında yapar. En sık rastlanan maksimum ve minimum sıcaklıklar sırasıyla 8.0 ve 3.0 derecedir.

Ocak ayı sıcaklıkların eksili değerlere düşme ihtimali oldukça fazla olan bir aydır. Ocak ayında tüm don günlerinin (Tmin<0) %32’si görülür ve en riskli gün 29 Ocak’tır. Tüm yılda görülen buz günlerinin (Tmax <0) ise %42’si bu ayda görülür. Bir yılda ortalama 7 gün donlu geçme riski vardır.

İstanbul için uzun yıllar ortalamasına baktığımızda oldukça soğuk geçtiğini gördüğümüz Ocak ayı için kar yağma olasılığı %86’dır. Aylık en fazla karlı gün sayısı 17 gün, aylık ortalama karlı gün sayısı ise 5.4 gündür. Yağış yoğunluğu olarak adlandırılan toplam yağış miktarlarının, yağışlı gün sayılarına bölünmesiyle elde edilen, yağışlı gün başına düşen ortalama yağış miktari 5.5 mm.dir. Aylık ortalama yağışlı gün sayısı 19.1 ve aylık ortalama yağış miktarı 106.0 mm.dir. Aylık en yüksek toplam yağış miktari 272.4 mm. ve günlük en yüksek yağış miktarı ise 66.0 mm. olarak gözlenmiştir. 10 dakikada gözlenen en yüksek yağış miktarı 4.5 mm. dir.

Ocak ayı, yıl içinde toplam fırtınaların % 17’sinin gerçekleştiği aydır. Yapılan istatistiklere göre, bu ayda fırtınalı gün sayısı, Aralık ayının yaklaşık 0.8’i kadardır. İncelenen 60 yıllık periyot aralığında, 1958 yılının Ocak ayında fırtınalı gün sayısının (5 gün) en fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu ayda maksimum 10 dakikalık ortalama rüzgar hızı 20.9 m/sn, S’li olup, 17 Ocak 1986’da gözlenmiştir. Ocak fırtınaları çoğunlukla güneyli (S) yönlerden esmiştir. Bu ayda fırtına gözlenme olasılığı %15 ‘dir.

Liman şehri olması dolayısıyla, İstanbul için sis oldukça önemlidir. Çoğunlukla alçak yerlerde ve deniz üzerinde sabah erken saatlerde başlayan sis, öğle saatlerine doğru sıcaklığın artmasıyla sona erer. Yıl içinde toplam sisli günlerin %12’si Ocak ayında gerçekleşir. Bu ayda uzun yıllar sisli gün sayısı ortalaması yaklaşık 4.5 gündür. İncelenen 36 yıllık periyot aralığında 1981 yılının Ocak ayında sisli gün sayısının (15 gün) en fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu ay içinde sis olma olasılığı %89’dur.

2-Şubat Ayı Ortalama Verileri
Şubat ayı İstanbul’da soğuğun tepe noktasına ulaştığı aydır. İstanbul için en soğuk ay olan Şubat ayında sıcaklıklar 4.4-7.1 dereceler arasında değişir. Bu ayda sıcaklıklarda kısa süreli düşmeler ve çıkmalar görülür. Ay içinde 14 ve 15. günlere kadar genel bir çıkış daha sonrada iniş gözlenir. En sık rastlanan maksimum ve minimum sıcaklıklar sırasıyla 7.5 ve 2.5 derecedir.

Şubat ayı don günlerinin görülme sıklığı açısından en riskli aydır ve tüm yılda görülen don günlerinin %34’üne bu ayda rastlanır. Don günlerine tüm ay boyunca rastlama olasılığı vardır ve şimdiye kadar en fazla 1 Şubat’ta rastlanmıştır. Buz günlerinin rastlanma sıklığı ise iki yılda birdir.

Uzun yıllar (1911-1996) gözlemlerine dayanılarak elde edilen sonuçlara bakıldığında aylık en fazla karlı gün sayısı 17 gün olduğu görülür. Ayrıca Şubat ayı için kar yağışı olasılığı % 88 ve aylık ortalama karlı gün sayısı 5.1’dir. Yağış yoğunluğu olarak adlandırılan toplam yağış miktarlarının, yağışlı gün sayılarına bölünmesiyle elde edilen, yağışlı gün başına düşen ortalama yağış miktarı 5.1 mm. dir. Aylık ortalama yağışlı gün sayısı 16.3 ve aylık ortalama yağış miktarı 82.4 mm.dir. Aylık en yüksek toplam yağış miktarı 229.8 mm. ve günlük en yüksek yağış miktarı ise 86.9 mm. olarak gözlenmiştir.10 dakikada gözlenen en yüksek yağış miktari 4.9 mm. dir.

Şubat ayı, yıl içinde toplam fırtınaların % 31’inin gerçekleştiği ve fırtınalı gün sayısının en fazla olduğu aydır. Yapılan istatistiklere göre, bu ayda fırtınalı gün sayısı, Ocak ayının yaklaşık 1.9 katıdır. İncelenen 60 yıllık periyot aralığında, 1958 yılının Şubat ayında fırtınalı gün sayısının (11 gün) en fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu ayda maksimum 10 dakikalık ortalama rüzgar hızı 22.3 m/sn olarak S’li yönlerden 6 Şubat ve 19 Şubat 1958’de gözlenmiştir. Şubat fırtınaları çoğunlukla güneyli (S) yönlerden esmiştir. Bu ayda fırtına gözlenme olasılığı % 28.3’dur.

Yıl içinde toplam sisli günlerin %12’si Şubat ayında gerçekleşir. Bu ay uzun yıllar sisli gün sayısı ortalaması yaklaşık 4.3 gündür. İncelenen 36 yıllık periyot aralığında 1968 yılının Şubat ayında sisli gün sayısının (13 gün) en fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu ay içinde sis olma olasılığı %86’dır.

3-Mart Ayı Ortalama Verileri
İlkbahar mevsiminin ilk ayı olan bu ayda İstanbul için kış mevsiminin devam ettiğini söylemek pek de abartılı olmaz. Bu ayda günlük ortalama sıcaklıklar 5.3-9.8 derece arasında değişmektedir. Sıcaklığın genel gidişinde düzgün sayılabilecek bir artış gözlenmesine rağmen buz (%7) ve don (%19) günleri görülmeye devam etmektedir. Buna karşın kış mevsiminden sonra ilk yaz (%0.2) günlerine de bu ayda rastlanır.

İlkbahar mevsiminin başladığı düşünülerek yapılacak zirai işlemlerde özellikle ayın ilk yarısında -7 dereceye varabilen sıcaklıklar nedeniyle don tehlikesine karşı dikkatli olunmalıdır.

Uzun yıllar (1911-1996) gözlemlerine dayanılarak elde edilen sonuçlara bakacak olursak; Mart için aylık en fazla karlı gün sayısı 15 gündür. Ayrıca bu ay için kar yağışı olasılığı % 73 ve aylık ortalama karlı gün sayısı 3 gündür. Yağış yoğunluğu olarak adlandırılan toplam yağış miktarlarının, yağışlı gün sayılarına bölünmesiyle elde edilen, yağışlı gün başına düşen ortalama yağış miktarı 4.5 mm. dir. Aylık ortalama yağışlı gün sayısı 14.7 ve aylık ortalama yağış miktarı 66.6 mm.dir. Aylık en yüksek toplam yağış miktarı 188.9 mm. ve günlük en yüksek yağış miktarı ise 53 mm. olarak gözlenmiştir.10 dakikada gözlenen en yüksek yağış miktarı 5.5 mm. dir.

Mart ayı, yıl içinde toplam fırtınaların % 6’sının gerçekleştiği aydır. Yapılan istatistiklere göre, bu ayda fırtınalı gün sayısı, Şubat ayından yaklaşık 0.19’u kadardır. İncelenen 60 yıllık periyot aralığında, maksimum 10 dakikalık ortalama rüzgar hızı 19.9 m/sn, S olarak 10 Mart 1958’de gözlenmiştir. Mart fırtınaları çoğunlukla (S)’li yönlerden esmiştir. Bu ay boyunca fırtına gözlenme olasılığı % 10’dur.

Yıl içinde toplam sisli günlerin %15’i Mart ayında gerçekleşir. Bu ay için uzun yıllar sisli gün sayısı ortalaması yaklaşık 5.3 gündür . İncelenen 36 yıllık periyot aralığında 1974 yılının Mart ayında sisli gün sayısının (12 gün) en fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu ay içinde sis olma olasılığı % 97’dir.

4-Nisan Ayı Ortalama Verileri
Gerçek anlamda ilkbaharın kendini hissettirdiği aydır. Mart ayında olduğu gibi sıcaklıklar düzgün yükselmesini sürdürmekte olup 9.8-13.5 dereceler arasında değişir. Bu ay kış periyodu içinde don gününün son görüldüğü ay olup rastlanma olasılığı %7’dir. Buna karşın rastlanma olasılığı çok az olsa da tropikal günlerin ilk görüldüğü aydır.

Uzun yıllar (1911-1996) gözlemlerine dayanılarak elde edilen sonuçlara bakacak olursak; Nisan için aylık en fazla karlı gün sayısı 3 gündür. Ayrıca bu ay için kar yağışı olasılığı % 6 ve aylık ortalama karlı gün sayısı 0.1 gündür. Yağış yoğunluğu olarak adlandırılan toplam yağış miktarlarının, yağışlı gün sayılarına bölünmesiyle elde edilen, yağışlı gün başına düşen ortalama yağış miktarı 4.3 mm. dir. Aylık ortalama yağışlı gün sayısı 11.3 ve aylık ortalama yağış miktarı 48.4 mm.dir. Aylık en yüksek toplam yağış miktarı 161.3 mm. ve günlük en yüksek yağış miktari ise 45 mm. olarak gözlenmiştir. 10 dakikada gözlenen en yüksek yağış miktari 6.0 mm.dir.

Nisan ayı, yıl içinde toplam fırtınaların % 5’inin gerçekleştiği aydır. Yapılan istatistiklere göre, bu ayda fırtınalı gün sayısı, Mart ayının yaklaşık 0.8’i kadardır. İncelenen 60 yıllık periyot aralığında maksimum 10 dakikalık ortalama rüzgar hızı 18.0 m/sn, W olarak, 17 Nisan 1966’da gözlenmiştir. Nisan fırtınaları, çoğunlukla kuzeyli (N) yönlerden esmiştir. Bu ayda fırtına gözlenme olasılığı % 6.7’dir.

Yıl içinde toplam sisli günlerinin %11’i Nisan ayında gerçekleşir. Bu ay için uzun yıllar sisli gün sayısı ortalaması yaklaşık 4 gündür . İncelenen 36 yıllık periyot aralığında 1960 yılının Nisan ayında sisli gün sayısının (13 gün) en fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu ay içinde sis olma olasılığı % 89’dur.

5-Mayıs Ayı Ortalama Verileri
Mayıs ayında da sıcaklıklar yükselmeye devam eder. Sıcaklıklar 13.8 ile 18.2 derece arasında değişir. En sık rastlanan maksimum ve minimum sıcaklıklar sırasıyla 21 ve 12 derecedir. Bu ayda gözlenen tropikal günlerin görülme ihtimali %4, yaz günlerinin ise %6’dır.

Uzun yıllar (1911-1996) gözlemlerine dayanılarak elde edilen sonuçlara bakacak olursak; Mayıs için aylık en fazla karlı gün sayısı 2 gündür. Ayrıca bu ay için kar yağışı olasılığı % 1 ve aylık ortalama karlı gün sayısı 0.02 gündür. Yağış yoğunluğu olarak adlandırılan toplam yağış miktarlarının, yağışlı gün sayılarına bölünmesiyle elde edilen, yağışlı gün başına düşen ortalama yağış miktarı 4.1 mm.dir. Aylık ortalama yağışlı gün sayısı 9.4 ve aylık ortalama yağış miktarı 38.0 mm.dir. Aylık en yüksek toplam yağış miktarı 166.7 mm. ve günlük en yüksek yağış miktarı ise 84 mm. olarak gözlenmiştir. 10 dakikada gözlenen en yüksek yağış miktarı 7.1 mm.dir.

Mayıs ayı yıl içinde toplam fırtınaların % 2’sinin gerçekleştiği aydır. Yapılan istatistiklere göre, bu ayda fırtınalı gün sayısı, Nisan ayının 0.2’si kadardır. İncelenen 60 yıllık periyot aralığında, maksimum 10 dakikalik rüzgar hızı 17.3 m/sn, N olarak 31 Mayıs 1982’de gözlenmiştir. Mayıs fırtınaları kuzeyli (N) ve güneyli (S) yönlerden esmiştir. Bu ayda fırtına gözlenme olasılığı % 3.3’dür.

Yıl içinde toplam sisli günlerin %7’si Mayıs ayında gerçekleşir. Bu ay için uzun yıllar sisli gün sayısı ortalaması yaklaşık 2.5 gündür. İncelenen 36 yıllık periyot aralığında 1965 ve 1968 yıllarının Mayıs ayında sisli gün sayısının (10 gün) en fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu ay içinde sis olma olasılığı % 81’dir.

6-Haziran Ayı Ortalama Verileri
Haziran yaz mevsiminin ilk ayıdır. Bu ayda günlük ortalama sıcaklıklar 18.2-21.6 derece arasında değişir. Haziran ayında maksimum sıcaklığın 30 derece üstünde olduğu günlerin görülme yüzdesi %18.5’dir. Bununla beraber maksimum sıcaklığın 25 derecenin üzerinde olduğu günlerin görülme yüzdesi %18’dir.

En sık görülen maksimum ve minimum sıcaklıklar sırasıyla 25.5 ve 16 derecedir. Ayrıca yaz solstisi bu ayda kuzey yarıküreye gelir.Güneş bu dönemde kuzey yarıkürenin üzerindedir ve yaklaşık 21 Haziran’da olay meydana gelir. Haziran ayında en yüksek maksimum sıcaklık 39.3 derece ile 28.6.1982 tarihinde ve en düşük minimum sıcaklık 7.9 derece ile 7.6.1979 tarihinde gözlenmiştir.

Uzun yıllar (1911-1996) gözlemlerine dayanılarak elde edilen sonuçlara bakacak olursak; Haziran ayında hiç kar gözlenmemiştir. Ayrıca bu ay için kar yağışı olasılığı % 0.dır. Yağış yoğunluğu olarak adlandırılan toplam yağış miktarlarının, yağışlı gün sayılarına bölünmesiyle elde edilen, yağışlı gün başına düşen ortalama yağış miktari 4.8 mm.dir. Aylik ortalama yağışlı gün sayısı 7.0 ve aylık ortalama yağış miktarı 33.9 mm.dir. Aylık en yüksek toplam yağış miktarı 161.7 mm. ve günlük en yüksek yağış miktarı ise 91.0 mm. olarak gözlenmiştir. 10 dakikada gözlenen en yüksek yağış miktarı 14.7 mm.dir.

Haziran ayı yıl içinde toplam fırtınaların % 2’sinin gerçekleştiği aydır. Yapılan istatistiklere göre, bu ayda fırtınalı gün sayısı, Mayıs ayı ile aynıdır. İncelenen 60 yıllık periyot aralığında sadece 1957 yılında 2 gün fırtınalı olarak tespit edilmiş olup, bu ayda maksimum 10 dakikalık ortalama rüzgar hızı 18.0 m/sn, N olarak, 20 Haziran 1957’de gözlenmiştir. Haziran fırtınaları kuzeyli (N) yönlerden esmiştir. Bu ayda fırtına gözlenme olasılığı % 1.7’dir.

Yıl içinde toplam sisli günlerin %2’si Haziran ayında gerçekleşir. Bu ay için uzun yıllar sisli gün sayısı ortalaması yaklaşık 1 gündür. İncelenen 36 yıllık periyot aralığında 1961 yılının Haziran ayında sisli gün sayısının (4 gün) en fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu ay içinde sis olma olasılığı % 44’tür.

7-Temmuz Ayı Ortalama Verileri
Temmuz ayı sıcaklıklarına bakıldığında 17.güne kadar yükselme daha sonra düz bir gidiş görülür. Tropikal günlerin (Tmax>30 derece) %31.4 ve yaz günlerinin (Tmax>25 derece) %27’sine bu ayda rastlanılır.

Temmuz ayında ortalama sıcaklık 22.4 derece olup 13.9-30.1 dereceler arasında değişir. En sık rastlanan ortalama sıcaklık 23.0 derecedir. Maksimum sıcaklık ortalaması 27.9 derece olup 18.0-39.3 derece arasında değişir. En sık rastlanan değer ise 28.0 derecedir. Minimum sıcaklık ortalaması 18.2 derece olup 9.4-25.2 derece arasında değişir. En sık rastlanan değer 18.0 derecedir.

Uzun yıllar (1911-1996) gözlemlerine dayanılarak elde edilen sonuçlara bakacak olursak; Temmuz’un ortalama yağışlı gün sayısı 5.1 gündür. Yağış yoğunluğu olarak adlandırılan toplam yağış miktarlarının, yağışlı gün sayılarına bölünmesiyle elde edilen, yağışlı gün başına düşen ortalama yağış miktarı 6.5 mm.dir. Aylık ortalama yağış miktarı 32.9 mm.dir. Aylık en yüksek toplam yağış miktarı 171.2 mm. ve günlük en yüksek yağış miktarı ise 165.8 mm. olarak gözlenmiştir. 10 dakikada gözlenen en yüksek yağış miktarı 19.4 mm.dir.

Temmuz ayı yıl içinde toplam fırtınaların % 2’sinin gerçekleştiği aydır. Yapılan istatistiklere göre, bu ayda fırtınalı gün sayısı, Haziran ayı ile aynıdır. İncelenen 60 yıllık periyot aralığında, 1957 ve 1967 yıllarında birer gün fırtınalı olarak tespit edilmiş olup, maksimum 10 dakikalık ortalama rüzgar hızı 17.9 m/sn, NNE olarak, 20 Temmuz 1967’de gözlenmiştir. Temmuz fırtınaları kuzeyli (N) yönlerden esmiştir. Bu ayda fırtına gözlenme olasılığı % 3.3’dür.

Yıl içinde toplam sisli günlerin %3’ü Temmuz ayında gerçekleşir. Bu ay için uzun yıllar sisli gün sayısı ortalaması yaklaşık 1 gündür. İncelenen 36 yıllık periyot aralığında 1961 ve 1962 yıllarının Temmuz ayında sisli gün sayısının (4 gün) en fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu ay içinde sis olma olasılığı % 50’dir.

8-Ağustos Ayı Ortalama Verileri
Ağustos ayı yılın en sıcak ayıdır.Bu ayda tropikal günlerin %34.5’i ve yaz günlerinin %28’i görülür. Ortalama sıcaklıkların ortalaması 22.5 derece olup 15.2-32.2 dereceler arasında değişir. En sık rastlanan ortalama sıcaklık 23.5 derecedir.

Maksimum sıcaklıkların ortalaması 28.0 derece olup 17.6-40.6 dereceler arasında değişir. En sık rastlanan maksimum sıcaklık 27.5 derecedir. Minimum sıcaklıkların ortalaması 18.5 derece olup 11.2-25.6 dereceler arasında değişir. En sık rastlanan minimum sıcaklık 18.0 derecedir.


Uzun yıllar (1911-1996) gözlemlerine dayanılarak elde edilen sonuçlara bakacak olursak; yağış yoğunluğu olarak adlandırılan toplam yağış miktarlarının, yağışlı gün sayılarına bölünmesiyle elde edilen, yağışlı gün başına düşen ortalama yağış miktarı 6.4 mm.dir.Aylık ortalama yağışlı gün sayısı 5.5 ve aylık ortalama yağış miktarı 34.8 mm.dir. Aylık en yüksek toplam yağış miktarı 177.1 mm. ve günlük en yüksek yağış miktarı ise 88.7 mm. olarak gözlenmiştir. 10 dakikada gözlenen en yüksek yağış miktarı 24.0 mm.dir.

İncelenen 60 yıllık periyot aralığında, Ağustos ayında hiç fırtına gözlenmemiştir.

Yıl içinde toplam sisli günlerin %3’ü Ağustos ayında gerçekleşir. Bu ay için uzun yıllar sisli gün sayısı ortalaması yaklaşık 1.2 gündür. İncelenen 36 yıllık periyot aralığında 1960,1965,1967,1968 ve 1983 yıllarının Ağustos ayında sisli gün sayısının (4 gün) en fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu ay içinde sis olma olasılığı % 61’dir.

9-Eylül Ayı Ortalama Verileri
Bu ayda yazdan sonbahara geçişin özellikleri gözlenmektedir. Sıcaklıkların uzun yıllar verileri incelendiğinde 7 ile 35.5 dereceler arasında değiştiği görülmüştür. Her ne kadar yaz sıcaklıklarına rastlansa da Eylül ayının genel karakteri sıcaklıkların düzgün bir şekilde azalmasıdır. En keskin düşüşünü ise 5. ve 9. günler arasında yapar.

Bunun yanısıra Tropikal Gün diye isimlendirilen maksimum sıcaklığın 30 derecenin üzerinde olduğu günlerin %10’una Eylül ayında rastlanmaktadır. Bu ayda en sık rastlanan maksimum ve minimum sıcaklık değerleri 27 ve 17 derecedir.

Sonbahar mevsiminin ilk ayı olan Eylül ayının gelmesiyle birlikte, sıcaklıklarda olduğu gibi yağışlarda da belirgin bir değişiklik gözlenmektedir. Uzun yıllar (1911-1996) gözlemlerine dayanılarak elde edilen verilerin analiziyle ortaya çıkan bazı sonuçlara bakacak olursak; örneğin,aylık ortalama yağışlı gün sayısı Ağustos ayında 5.5 iken Eylül ayında 10.0 gibi yaklaşık iki katına ulaşmaktadır.

Bu ayda gözlenen en fazla yağışlı gün sayısı 22 iken hiç yağış gözlenmemiş Eylül ayıda mevcuttur. Yine yağış yoğunluğu olarak adlandırdığımız toplam yağış miktarlarının, yağışlı gün sayısına bölünmesiyle elde edilen, yağışlı gün başına düşen ortalama yağış miktarları ise Ağustos ayında 6.5 mm. iken Eylül ayında 7.2 mm. değerine yükselmiştir. Eylül ayı için aylık ortalama yağış miktari 72.2 mm. veya bir baska deyişle metrekareye 72.2 kg.dır. 1911 yılından beri kaydedilen en yüksek aylık toplam yağış miktarı 399.4 mm.dir. Ay içindeki en yüksek günlük toplam yağış ise 123.0 mm. olmuştur. 10 dakikada kaydedilen en yüksek yağış miktarı da 19.4 mm.dir.

Eylül ayı, yıl içinde toplam fırtınaların %3’nün gerçekleştiği aydır. Yapılan istatistiklere göre, bu ayda fırtınalı gün sayısı Ağustos ayının 3 katıdır. İncelenen 59 yıllık periyot aralığında, maksimum 10 dakikalık ortalama rüzgar hızı 20.3 m/sn N olarak, 17 Eylül 1938’de gözlenmiştir. Eylül fırtınaları çoğunlukla kuzeyli (N) yönlerden esmiştir. Bu ayda fırtına gözlenme olasılığı %5.1’dir.

Yıl içinde toplam sisli günlerin %5’i Eylül ayında gerçekleşir. Bu ay için uzun yıllar sisli gün sayısı ortalaması 2 gündür. İncelenen 36 yıllık periyot aralığında 1962-1967 yılları Eylül ayında sisli gün sayısının (7 gün) en fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu ay icinde sis olma olasılığı %69 dur.

10-Ekim Ayı Ortalama Verileri
Bu ayda sıcaklıklar düşme eğilimini sürdürmekle beraber bu düşüşü basamaklar halinde yapmaktadır. Ay içinde 5-9, 13-16, 20-24 günleri arası sıcaklıklarda genel düşüse aykırı olarak düz bir gidiş vardır.

Tropikal gün diye isimlendirilen maksimum sıcaklığın 30 derecenin üzerinde olduğu günlerin ancak yüzde biri, yaz günü dediğimiz maksimum sıcaklığın 25 derecenin üzerinde olduğu günlerin ise ancak yüzde dördü bu ayda gözlenir.

Bütün bunların sonucu olarak Ekim ayı için kışı hissettiğimiz ilk ay diyebiliriz. Bu ayda sıcaklıklar 1.1 ile 28.0 derece arasında değişir. En sık rastlanan maksimum ve minimum sıcaklık değerleri sırasıyla 21 ve 14 derecedir.

Ekim ayında yağışlar Eylül ayına göre daha da artmaktadır. Aylık ortalama yağışlı gün sayısı 12.4, aylık en fazla yağışlı gün sayısı 25 ve en az yağışlı gün sayısı ise 4 dür. Yağış yoğunluğu olarak adlandırılan toplam yağış miktarlarının, yağışlı gün sayılarına bölünmesiyle elde edilen, yağışlı gün başına düşen ortalama yağış miktarı 6.9 mm.dir. Yine uzun yıllar gözlemlerinden elde edilen sonuçlara göre bu ay için aylık ortalama toplam yağış miktari 85.5 mm.dir. Aylik en yüksek toplam yağış miktarı 296.1 mm. ve günlük en yüksek toplam yağış ise 131.3 mm. olarak gözlenmiştir. 10 dakikada gözlenen en yüksek yağış miktarı 8.3 mm.dir.

Ekim ayı yıl içinde toplam fırtınaların % 2’sinin gerçekleştiği aydır. Yapılan istatistiklere göre, bu ayda fırtınalı gün sayısı, Eylül ayının yaklaşık 0.7’si kadardır. İncelenen 60 yıllık periyot aralığında, 1940 ve 1989 yıllarında birer gün fırtınalı olarak tespit edilmiş olup, maksimum 10 dakikalık ortalama rüzgar hızı 22.1 m/sn, NNW olarak, 17 Ekim 1989’da gözlenmiştir. Ekim fırtınaları kuzeyli (N) ve güneyli (S) yönlerden esmiştir. Bu ayda fırtına gözlenme olasılığı % 3.4 ‘dür.

Yıl içinde toplam sisli günlerin %8’u Ekim ayında gerçekleşir. Bu ay için uzun yıllar sisli gün sayısı ortalaması yaklaşık 3 gündür. İncelenen 36 yıllık periyot aralığında 1963 yılının Ekim ayında sisli gün sayısının (10 gün) en fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu ay içinde sis olma olasılığı %81’dir.

11-Kasım Ayı Ortalama Verileri
Kasım ayı sıcaklıklarının zamansal gidişine bakıldığında iki farklı karekter görülür; 1-15 Kasım arasında çok az bir düşüşe karşılık hafif bir dalgalanma, 15-30 Kasım arasında kesin bir düşüş. Bu ayda tropikal gün (Tmax>30) hiç görülmezken yaz günlerinin (Tmax>25) görülme sıklığı beş yılda birdir.

Buna karşılık don günü dediğimiz minimum sıcaklığın 0 dereceden küçük olduğu günlerin görülme sıklığı ise iki yılda birdir. Kasım ayında en sık rastlanan maksimum ve minimum sıcaklıklar sırasıyla 16 derece ve 10 derecedir. İstanbul için özellikle Kasım ayının 15 ‘inden sonra kış gelmiştir diyebiliriz.

Sonbahar mevsiminin son ayı olan Kasım ayı ilk kar yağışının gözlendiği aydır. Uzun yıllar (1911-1996) gözlemlerine dayanılarak elde edilen sonuçlara bakacak olursak; örneğin aylık en fazla karlı gün sayısı 7 gündür. Ayrıca Kasım ayı için kar yağışı olasılığı % 20 dir. Yağış yoğunluğu olarak adlandırılan toplam yağış miktarlarının, yağışlı gün sayılarına bölünmesiyle elde edilen, yağışlı gün başına düşen ortalama yağış miktarı 6.8 mm.dir. Aylık ortalama yağışlı gün sayısı 15.2 ve aylık ortalama yağış miktarı 103.5 mm.dir. Aylık en yüksek toplam yağış miktarı 348.1 mm. ve günlük en yüksek yağış miktarı ise 94.2 mm. olarak gözlenmiştir. 10 dakikada gözlenen en yüksek yağış miktarı 9.0 mm.dir.

Kasım ayı yıl içinde toplam fırtınaların % 8’inin gerçekleştiği aydır. Yapılan istatistiklere göre, bu ayda fırtınalı gün sayısı, Ekim ayının 3.5 katıdır. İncelenen 59 yıllık periyot aralığında, maksimum 10 dakikalık ortalama rüzgar hızı 20.0 m/sn N olarak, 20 Kasım 1942’te gözlenmiştir. Kasım fırtınaları çoğunlukla kuzeyli (N) yönlerden esmiştir. Bu ayda fırtına gözlenme olasılığı % 11.9’dur.

Yıl içinde toplam sisli günlerin %10’u Kasım ayında gerçekleşir. Bu ay için uzun yıllar sisli gün sayısı ortalaması yaklaşık 4 gündür. İncelenen 36 yıllık periyot aralığında 1968 yılının Aralık ayında sisli gün sayısının (14 gün) en fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu ay içinde sis olma olasılığı %94’dir.

12-Aralık Ayı Ortalama Verileri
Aralık ayı sıcaklıklarına bakıldığında ay boyunca sıcaklığın 2.6 derece düştüğü görülür; bu düşüş çok keskin olmasa da oynamaların mertebesi çok düşüktür. Ay boyunca sıcaklıklar 6.3-8.9 derece arasında değişirken en sık rastlanan maksimum ve minimum sıcaklıklar sırasıyla 9.5 ve 4.5 derecedir. Bu ayda yaz günü (Tmax>25) ve tropikal güne (Tmax>30) hiç rastlanmazken buz günlerinin (Tmax<0) görülme sıklığı dokuz yılda birdir.

Don günlerine (Tmin<0) ise bu aydan itibaren oldukça sık biçimde rastlarız. Tüm yılda görülen donlu günlerin %12’sine Aralık ayında rastlanır. Özellikle ayın 20’sinden sonra rastlanma olasılığı artar ve en çok 28’inde rastlanır. Bir yılda ortalama 2.5 gün donlu geçme riski vardır.

Aralık ayı için uzun yıllar (1911-1996) gözlemlerine dayanılarak elde edilen sonuçlara bakacak olursak; örneğin aylık en fazla karlı gün sayısı 11 gündür. Ayrıca Aralık ayı için kar yağışı olasılığı % 55’dir. Aylık ortalama karlı gün sayısı 2.3 olarak bulunmaktadır. Yağış yoğunluğu olarak adlandırılan toplam yağış miktarlarının, yağışlı gün sayılarına bölünmesiyle elde edilen, yağışlı gün başına düşen ortalama yağış miktarı 6.8 mm.dir. Aylık ortalama yağışlı gün sayısı 18.4 ve aylık ortalama yağış miktarı 125.6 mm.dir. Aylık en yüksek toplam yağış miktarı 292.8 mm. ve günlük en yüksek yağış miktarı ise 68.0 mm. olarak gözlenmiştir. 10 dakikada gözlenen en yüksek yağış miktarı 5.0 mm.dir.

Aralık ayı yıl içinde toplam fırtınaların % 22’sinin gerçekleştiği aydır. Yapılan istatistiklere göre, bu ayda fırtınalı gün sayısı, Kasım ayının 3 katıdır. İncelenen 59 yıllık periyot aralığında, 1957 yılının Aralık ayında fırtınalı gün sayısının (6 gün) en fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu ayda maksimum rüzgar hızları, 21.9 m/sn S-SSE, 10 Aralık 1957’de; 21,9 m/sn N, 14 Aralık 1981’de ve 21,9 m/sn N, 8 Aralık 1991’de gözlenmiştir. Aralık fırtınaları çoğunlukla güneyli (S) yönlerden esmiştir.Bu ayda fırtına gözlenme olasılığı % 15.3’dür.

Yıl içinde toplam sisli günlerin %10’u Aralık ayında gerçekleşir. Bu ay için uzun yıllar sisli gün sayısı ortalaması yaklaşık 3.5 gündür. İncelenen 36 yıllık periyot aralığında 1965 yılının Aralık ayında sisli gün sayısının (10 gün) en fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu ay içinde sis olma olasılığı %92’dir.

B.KANDİLLİ RASATHANESİ METEOROLOJİK VERİLERİNİN GENEL OLARAK İNCELENMESİ
1-Ortalama Sıcaklık Verileri

Yukarıdaki tabloda ortalama sıcaklık, ortalama maksimum sıcaklık ve ortalama minimum sıcaklık verileri yer almaktadır. Kış mevsiminde oldukça düşük seyreden sıcaklıklar Mart ayı ile birlikte tırmanışa geçer. Nisan’da bu yükseliş daha da artar ve Ağustos ayına kadar sürer. Eylül ayından itibaren ise ortalama sıcaklıklarda hızlı bir düşüş göze çarpar ve düşüş Şubat ayına kadar devam eder. Ortalama maksimum ve minimum sıcaklıklar arasındaki fark yaz mevsiminde diğer aylara göre daha fazladır. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayında maksimum sıcaklık ortalaması 28 dereceye dayanır. Yine minimum sıcaklık ortalaması da bu aylarda 18 dereceyi geçer. Şubat ayında ise minimum sıcaklık ortalaması 2 dereceye kadar iner ve yıl içindeki en düşük seviyesine gelir. Temmuz ayı ortalama max. ve min. sıcaklık farkının en fazla olduğu aydır. Bu farkın en düşük olduğu ay ise Aralık ayıdır.

2-En yüksek ve En düşük Maksimum sıcaklık Verileri

Yukarıdaki tabloda ay içinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek maksimum sıcaklıklar yer almaktadır. Yılın ilk 3 ayında maksimum sıcaklığın hiç bir zaman 30 derecenin üzerine çıkmadığı görülüyor. Haziran ve Temmuz aylarında 40 derece sınırına dayanan en yüksek sıcaklık değeri, Ağustos ayında bu sınırı geçiyor. Daha sonra Ocak ayına kadar düşüş söz konusu. Şubat ayında ise uzun yıllar verilerine bakıldığında -8 derecenin üzerine çıkamamış bir maksimum sıcaklık söz konusu. Yine Kasım, Aralık, Ocak ve Mart aylarında da maksimum sıcaklığın 0 derecenin altında kaldığı kayıtlar mevcut. Temmuz ve Ağustos aylarında da görülen en düşük maksimum sıcaklık 18 derece sınırlarında.

3-En yüksek ve En düşük Minimum sıcaklık Verileri

Yukarıdaki tabloda ay içinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek minimum sıcaklıklar yer almaktadır. Ocak ve Şubat aylarında 14 dereceye yaklaşan en yüksek minimum sıcaklıklar Mart ve Nisan aylarında çıkışını sürdürüp Mayıs ayında 20 derecenin üzerine çıkar. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ise gerçekleşen en yüksek minimum sıcaklıklar 24 derecenin üzerindedir. Daha sonra bu değerler Ocak ayına kadar düşme eğilime giriyor. Ayrıca 27 derecenin üzerinde kaydedilen en yüksek minimum sıcaklık yoktur. En düşük minimum sıcaklıklara baktığımızda ise Ocak ve Şubat aylarında -12 derecenin altında gerçekleşen sıcaklık verilerinin olduğu gözüküyor. Mart ve Nisan’da da sıfırın altında yer alan sıcaklıklar Mayıs ile birlikte sıfırın üzerine çıkıp belirgin bir artma eğilimine giriyor. Ağustos ayında ise sıcaklıkların kayıtlarda 10 derecenin altına düşmediği görülüyor. Daha sonra yine bir düşüş var ve Kasım ile Aralık aylarında tekrar sıfırın altında ki sıcaklıklar mevcut.

4-Ortalama Yağış Miktarı ve Ortalama Yağışlı Gün Sayısı

Yukarıdaki tabloda 1911-1996 yılları arasındaki 85 yılık süreçte meydana gelen ortalama yağış miktarları ile ortalama yağışlı gün sayıları yer alıyor. Tabloda Akdeniz İklimi yağış rejimi gözüküyor. Yaz mevsiminde oldukça azalan yağışlar sonbaharın gelmesi ile bir sıçrama yapıyor. Aynı durum yağışlı gün sayısı içinde geçerli. En yüksek yağış değerleri ise kış mevsiminde gerçekleşiyor. Aralık ayı en yüksek yağışın gerçekleştiği ay. En az yağışın olduğu ay ise Temmuz. Yağışlı gün sayılarına baktığımızda ise Ocak ayının 20’ye yaklaştığını görüyoruz. Nisan ayından itibaren ise yağışlarda ve yağışlı gün sayılarında belirgin bir düşüş söz konusu. Yaz aylarında dip yapan yağış ortalamaları sonbaharın gelmesi ile çok hızlı bir artış dönemine giriyor. Yağışlar Eylül ayında Ağustos’un 2 katına yaklaşıyor. Yine Aralık ayında da belirgin bir artış söz konusu.

5-Aylık, Günlük ve 10 Dakikalık Maksimum Yağışlar

Yukarıdaki tabloda uzun yıLlar kayıtlarında gerçekleşen aylık, günlük ve 10 dakikalık maksimum yağışlar yer alıyor. Ay içinde meydana gelen toplam en yüksek yağışlarda sonbahar ayları dikkati çekiyor. Tarihte Eylül ayında 400 kg.a yakın yağışlar mevcut. Yine Kasım ayında 350 kg.a yaklaşan yağış değerleri Ekim, Aralık ve Ocak aylarında da 300 kilograma yaklaşmış. Şubat ayında itibaren ise Ağustos ayına kadar aylık yağışlar 160-230 kg. arasında yer alıyor. Günlük yağışlara baktığımız zaman bu sefer sonbahar kadar yaz aylarının da oldukça hareketli geçtiğini görüyoruz. Temmuz ayında 1 gün içinde 160 kg.ı geçen yağış mevcut. Aynı zamanda haziran ve Ağustos’da da 90 kilogram civarında 1 gün içinde yağış gerçekleştiği kayıtlarda yer alıyor. Kış ve ilkbahar mevsimlerinde 1 günde düşen yağış miktarı fazla değilken yaz ve sonbahar mevsimlerinde bu miktar oldukça artıyor. 10 dakikalık yağışlarda yine yaz ve sonbahar üstünlüğü var. Kış ve ilkbaharda 10 dakikalık zaman diliminde yağışlar 10 kg.ın üzerine çıkamamış. Ancak özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 10 dakika içinde 20 kg.ın üzerinde gerçekleşen yağışlar mevcut.

6-Ortalama Karlı Gün Sayısı, En Yüksek Karlı Gün Sayısı ve Kar Olasılığı

Yukarıdaki tabloda ay içinde gerçekleşen kar olasılıkları, en fazla kar yağan gün sayısı ve ortalama kar yağışlı gün sayısı yer alıyor. İlk olarak kayıtlarda Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında hiç kar görülmediğini belirtelim. Yılın ilk kar yağışının Kasım ayında başlama olasılığı %20 ve tarihte 5 günün üzerinde kar yağan Kasım ayı dahi mevcut. Aralık ayında bu rakamlar doğal olarak artıyor. Olasılık %50’nin üzerine çıkıyor ve yine tarihte 10 günün üzerinde kar yağan Aralık ayı mevcut. Ocak ayında kar olasılığı %85’in üzerinde ve ortalama kar yağışlı gün sayısı 5 civarında. 15 günün üzerinde de kar yağışlı gün sayısı mevcut. Şubat ayında kar olasılığı Ocak ayına göre daha da artıyor. %90’a kadar yaklaşan kar olasılığı dışında yine 15 günün üzerinde kar yağan Şubat ayı kayıtlarda mevcut ve ortalama kar yağışlı gün sayısı 5 civarında. Mart ayı ilkbahar mevsiminin ilk ayı olmasına rağmen kar olasılığı bir hayli yüksek gözüküyor. %70’in üzerinde ki kar olasılığının yanında 15 gün kar yağan Mart ayı da mevcut. Ortalama olarak ise Mart ayında yaklaşık 3 gün kar yağar. Nisan ayı ile birlikte kar olasılığı % 5 seviyesine kadar iniyor. Geçmiş yıllar 3 gün kar yağan Nisan ayı mevcut ancak ortalama olarak kar yağışlı gün sayısı 1’in altında. Mayıs ayında ise kar olasılığı %1. Geçmiş kayıtlara bakıldığında Mayıs ayında 2 gün kar yağdığı görülüyor. Ancak ortalama kar yağışlı gün sayısı Mayıs ayında %0.02.

7-Ortalama Fırtınalı Gün Sayısı, 10 Dakikalık Maksimum Rüzgar Hızı ve Fırtına Olasılığı

Yukarıdaki tabloda ay içinde gerçekleşen fırtına olasılıkları, 10 dakikalık maksimum rüzgar hızı ve ortalama fırtınalı gün sayısı yer alıyor. Ağustos ayı içinde fırtına gerçekleşmediği için değerlendirmede yer almıyor. 10 dakikalık süre zarfı genelinde ölçülen en yüksek rüzgar hızlarına baktığımız zaman aylar arasında fazlaca bir fark olmadığı anlaşılıyor. En yüksek rüzgar hızı Ocak, Şubat, Ekim ve Aralık aylarında kaydedilmiş. İlkbahar ve yaz aylarında ise düşüş söz konusu Mayıs ayında 10 dakikalık rüzgar hızı ortalaması hiç 65 km/h seviyesine ulaşamamış. Fırtına olasılıklarına baktığımızda Şubat ayının bariz farkını görüyoruz. Şubat ayında %90’a yaklaşan olasılık Aralık ve Ocak aylarında da %50-%60’lar civarında gerçekleşiyor. İlkbahar, yaz ve sonbahar aylarında ise fırtına olasılıkları genel olarak %5-%25 arasında gerçekleşiyor. Fırtınalı gün sayılarına baktığımızda yine Şubat ayının yaklaşık 10 gün ile başı çektiğini görüyoruz. Kasım, Aralık ve Ocak aylarında 5 ve üzerinde yer alan ortalama fırtınalı gün sayıları diğer aylarda 3 ve altında gerçekleşiyor.

8-Ortalama Sisli Gün Sayısı, En Yüksek Sisli Gün Sayısı ve Sis Olasılığı

Yukarıdaki tabloda ay içinde gerçekleşen sis olasılıkları, ortalama sisli gün sayıları ve en yüksek sisli gün sayıları yer alıyor. Ocak ve Şubat aylarında %12 civarında gerçekleşen sis olasılıkları Mart ayında %15 ile en yüksek değerine ulaşıyor. Nisan ayı ile birlikte düşen sis görülme yüzdesi Haziran’da dip yapıp özellikle Eylül ayından itibaren tekrar çıkışa geçiyor. Yaz genelinde sis görülme olasılığı %3’ün üzerinde değil. Ortalama sisli gün sayılarına baktığımızda özellikle kış ve ilkbaharda sisli günlerin yüksek olduğunu görüyoruz. Mart ayında sisli gün sayısı 5’in üzerinde. Ocak, Şubat ve Nisan’da 4 ve üzerinde olan sisli gün sayısı yaz aylarında 1 civarına inip en düşük değerlerine ulaşıyor. Uzun yıllar ortalamalarına bakıldığında gerçekleşen en yüksek sisli gün sayısı 15 gün ile Ocak ayına ait. Yine Şubat, Mart ve Nisan aylarında 12-13 civarlarında gerçekleşen en yüksek sisli gün sayıları Mayıs ayı ile birlikte hızlı bir düşme eğilime girer ve yaz aylarında 4 ile en düşük seviyelerine ulaşır. Eylül ayı ile birlikte tekrar artışa geçen en yüksek sisli gün sayısı Kasım’da 14’e kadar ulaşır.

Aşağıdaki tabloda Kandilli Rasathanesi meteorolojik verilerinin aylara göre dağılımını gösteren tablonun toplu halini bulabilirsiniz.

Yine aşağıdaki tabloda da Kandilli Rasathanesi meteorolojik verilerinin genel grafiklerini bulabilirsiniz.

Teşekkürler.
OĞUZ AYDIN

Reklam

Kandilli Rasathanesi Uzun Yıllar Meteorolojik Verileri” üzerine 16 düşünce

 1. Yasin Culani

  Selamlar. Sorum İstanbul ilkbahar geç donları ile alakalı olacak. Meteoroloji genel müdürlüğü sitesindeki verilere göre İstanbul’da Nisan ayında 1929 itibari ile kayıtlı en düşük sıcaklık 3,3 derece. Buna göre sizin yazınızda -Nisan ayı İstanbul için don olayının görüldüğü son aydır- bilgisi 1929 öncesinden midir? Teşekkürler.

  Cevapla
  1. Havadelisi (Sandsli / Norveç, 50m)

   Ben de şimdi baktım o verilere, MGM İstanbul verilerini iyice eline yüzüne bulaştırmış belli ki… Nisan’da İstanbul’da bugüne kadar ölçülen en düşük sıcaklığın 3,3 derece olması mümkün mü? Bu hangi istasyon ya da?

   Cevapla
   1. Yasin Culani

    Alt tarafta şöyle denmiş: “Yukarıdaki tabloda İstanbul’u temsil eden merkez olarak Kadıköy, Florya ve Sarıyer’de yapılan ölçümler kullanılmıştır.”

    Cevapla
 2. nehrk (Büyükçekmece/İST, 25m)

  Buram buram emek kokuyor. Ellerine sağlık. Diyagramlar da gayet anlaşılır.
  İstanbul’a Şubat ayında kar yağma olasılığının yüksekliğine (%88) rağmen, bu sene %12’lik kestane ihtimalini oluşturan yıllardan birini yaşadık. Mart ayını domine etme ihtimali %27 olan kestaneler çok kararlı görünüyorlar. İstatistik filan dinlemiyor bu kestaneler.
  Ben sıkı bir hava delisiyimdir. Ama kar deliliğimin ağır basmasından olsa gerek, böyle bir sene içinde kestane üstüne kestane yiyince hava olaylarına olan ilgim azalıyor ister istemez. Kestanelere rağmen şevkle böyle bir çalışma hazırlamış olman ‘harbi’ hava delisi olduğunu da ortaya koymuş.

  Cevapla
  1. Commandouz (Bayrampaşa/İST, 153m) Yazıyı Yazan

   Güzel sözlerin için teşekkürler Nehrk. Kestaneler de öyle böyle değil, bildiğin at kestanesi çıktı 🙂

   Cevapla
 3. storm_chaser (Keçiören/ANK, 900m)

  Oğuz çok emek harcadığın bu güzel çalışma için tebrikler ve teşekkürler. Tabloları incelerken özellikle en sisli gün sayısında bir ayrıntı dikkatimi çekti. Kasım ayında 14 gün olan en yüksek sisli gün, Aralık ayında 10’a düşüyor, Ocak ayında ise en yüksek seviyesi olan 15’e ulaşıyor. Sisli gün sayılarında da o kadar bariz olmasa da Aralık ayında düşüş var. Açıkcası sebebi ne olabilir diye düşündüm ama bir sonuca ulaşamadım. Aralık verilerinde bir hata veya eksiklik olabilir mi?

  Cevapla
  1. Commandouz (Bayrampaşa/İST, 153m) Yazıyı Yazan

   Ben teşekkür ederim Storm Chaser, beğenmene sevindim. Sisli günlerde diğer verilerdeki gibi 85 yıllık değil, 36 yıllık periyotun incelenmesi yapılmış. Ortalama sisli günler sayısında Kasım(4) ile Aralık(3.5) arasındaki fark çok küçük. Genel sis olasılığı da %10 ile aynı. Bu 36 yıllık periyot aralığı içerisinde yer alan 1968 Kasım’ında tam 15 gün sis görülmüş. Ben de açıkçası nedenini tam olarak bilmiyorum ancak sadece o yıla ait özel bir durum olabilir. 1968 Kasım ayında AHL’de 15 gün miktarı çok düşük olan yağışlar görülmüş. Kandilli Rasathanesi de tepelik bir yerde olduğu için alçak bulut tabanını sis olarak kaydetmiş olabilir. Sadece bir fikir 🙂

   Cevapla

Yorum yazın...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s