İndi AO Çıktı NAO: Bir Hipotez


Bu makale hayatbu tarafından kaleme alınmıştır. AO ve NAO endeksleri hakkında temel bilgiyi şu yazıda bulabilirsiniz. – Havadelisi

Öncelikle şu linki vereyim… Buradan NAO-AO-AAO-PNA’nın günlük kayıtlarının tümüne ulaşabilirsiniz. Kullandığım tüm veriler buradan alıntıdır. Paylaşımcılıkta sınır tanımamak gerektiğini düşündüğümü ve ancak hepimizin bu şekilde daha iyi bir noktaya geleceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Bu blogdaki en büyük amaç da bu zaten. Eğer birileri kendisine bilgi saklayıp en iyi tahmini ben yapayım diye düşünüyorsa bence o yanlış yapıyor. Herkes öğrensin diye; AO-NAO dizilimi ile güçlü soğuk sistemler arasındaki bağlantı üzerine yaptığım çalışmayı tüm hava delilerine sunmaktan onur duyuyorum.

Şimdi, öncelikle ne yaptığımızı anlatalım. Hangi AO-NAO diziliminde soğuk sistemlerin geldiğini anlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de arşiv verilerine başvuruyoruz. AO-NAO verileri ile Wetterzentrale’in reanaliz haritaları birleşince ortaya çok önemli bir çalışma çıkıyor. Olay (tez) şundan ibaret… AO’nun -2 ve daha negatif olup da NAO’nun +0,5 ila -0,5 arasında yer aldığı bir dizilim bize çok yüksek bir ihtimalle ekstrem sistemler getirmektedir. Sistemin gelmesi ve şiddeti; bu dizilimin 2-3 gün süre kendisini korumasına, AO’nun negatiflik süresi ve şiddetine, sıcaklık gibi mevsimsel şartlara bağlıdır. Ayrıca sistemin gelişinde Sibirya antisiklonu aktif ve kuvvetli ise Azorla birleşerek blokaj oluşturmakta ve blokaj soğuğun bizde kalmasını sağlayarak sistemin uzunluğunu arttırmaktadır. Burada önemli olan nokta NAO’nun nötre olabildiğince yakın olmasıdır. Çünkü çok tartıştığımız kuzey-güney koridorunun açılması bu şekildeki bir değerde mümkün olmaktadır.

Şimdi kısaca anlatalım:

1

Yukarıdaki AO-NAO değerleri Şubat 1985 efsane sisteminin değerleri. NAO’nun en fazla -1′e kadar düştüğünü gördüğümüz bu sistemde AO’nun en düşük -4′e yaklaştığını görüyoruz. Yukarıda verdiğim linkten günlük değerlere bakarsanız buradaki net günlük ölçümleri görebilirsiniz…

Gelelim AO’nun nötre çıkması tezine. HavaTurka’dan Arif Bey’in tezine Havadelisi’nin katkıları eklendiğinde ortaya çıkan “AO’nun negatiften hızla pozitife çıkması tezi” bence şundan kaynaklanıyor: NAO da genellikle AO ile birlikte hareket ettiğinden; AO hızla “sıfır”a çıkarken NAO daha önceden “sıfır”a yaklaşıyor ve o 2-3 günlük süreçte inecek olan soğuk inmiş oluyor… Bence sebep bu…

Ama asıl formül (altın formül) daha önce de dediğim gibi: NAO’nun “sıfır” noktasına yakın olup da AO’nun -2 civarı veya daha negatif olduğu durumdur… Atış Serbest’teki yorumlarda gösterdiğim gibi; bunun oluştuğu durumlar var. Özellikle gözlemlerimden edindiğim izlenimlere göre NAO ile AO arasında yaklaşık 2 puanlık bir fark oluşabiliyor. Bu da NAO -0,5 iken AO’nun -2,5′larda olabilmesini sağlıyor…

Yani asıl formül bu şekilde oluyor. Ama çok çok nadir bir durum bu. Sonucunda da çok ekstrem şartlar oluşabiliyor. Belirtmek istedim…

Bu da 1987 Mart’ındaki ekstrem sistemle ilgili…

2

AO eksilere inip çıkarken NAO sıfıra yaklaşmış ve oralarda tutunmayı başarmış.

Yani çözüm şu: NAO sıfıra yakın dururken AO’nun -2′nin altında olması gerekiyor ekstrem sistemler için.

Şimdi, tez anlaşıldığına göre Arif Bey’in tezinin neden eksik olduğunu anlatmaya çalışacağım. Arif Bey sadece AO’nun negatiften nötre çıkışlarında sistemin geldiğini söylerken ben bahsettiğim AO-NAO diziliminin gerçekleştiği tüm iniş ve çıkışlarda bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum.

Arif Bey’in tezinin temelini oluşturan AO’nun negatiften nötre hızla hareketinin (Havadelisi’nin katkılarıyla hızlı demiştik) sistem getirmesi meselesinin istisnalarından bir örnek sunmak istiyorum. Şimdi ben “altın formül” diye adlandırdığım AO-NAO diziliminde; AO’nun -2 veya daha negatif, NAO’nun ise +0,5 -0,5 aralığında olduğunda sistemin gelebileceğini savunuyorum. Arif Bey’in tezindeki durumun sistem getirmesini ise NAO’nun genelde AO ile beraber hareket ettiğinden ve “altın formül”ün bu aşamada oluştuğundan kaynaklandığını düşünüyorum. Ayrıca ben AO nötrden negatife düşüp de NAO nötre yakın durursa da sistem geleceğini düşünüyorum. Önemli olan “altın formül” ün 2-3 günlüğüne de olsa korunması. Son olarak istisnaların kuzeydeki soğuk, mevsim özellikleri, güneybatımızdaki siklonlar vb. sebeplerle oluşabileceğini savunuyorum. Şimdilik giriş bitti. Örneğe geçelim:

Vereceğim örnek hepinizin bildiği efsane 1985 kışından… Bu kış 3 defa AO’dan nötre çıkış hareketi olmuş. (Ocak-Mart aralığında) Bir tanesi oldukça kuvvetli bir çıkış (yaklaşık 4 puan kadar) Bunlardan sadece ilkinde NAO bir müddetliğine uygun değerlere gelince sistem üzerimize inebilmiş, diğer ikisinde (ilginçtir 4 puanlık çıkışta da inmiyor, hem de 3-4 günlük bir çıkış bu; demek ki mesele AO’nun çıkması değil) ise inmemiş…….Ve ilginçtir şubat ayında gelen efsane sistem ise çıkışla değil inişle gelmiş. Uzun süreli olması ise muhtemelen YB’nin tam tepemize gelmesiyle açıklanabilir (NAO bayağı pozitife çıkıyor sonradan)… Şimdi gösterelim:

3

Bu çıkışta NAO’nun uygun değerlere son iki-üç günde gelmesi, sistemin tepemize inmesiyle sonuçlanmış. İlginçtir, NAO uygun değere çıkana kadar, soğuk Orta Avrupa’ya kadar inse de bize inememiş.

4

İkinci çıkış: 24 Ocak 1985

Aşağıda 24 Ocak 1985′e kadar gerçekleşen AO-NAO değerlerini görüyorsunuz:

5

İlginçtir ki; o kadar kısa sürede ciddi bir yükseliş ve o kadar ciddi negatif bir AO’ya karşın sistem gelememiş. Bir de bakıyoruz ki NAO uygun değerlerde değil. Azor yoksa Orta Avrupa’da sistem de yok demektir…

6

Üçüncü çıkış: 31 Ocak 1985

Biraz ufak bir çıkış olmakla beraber (2 puan) yine de hızlı bir çıkış diyebiliriz. Nötre çok yakınlaşan AO da istediğimizi vermiyor; halbuki Arif Bey’in dediği gibi AO önceki haftalarda -6′lara kadar düşmüş ve gayet de hazır görünüyordu. Şimdi değerlere bakalım:

7

Evet, burada da NAO’nun negatiflere düştüğü ve böylece uygun değerlerin yine oluşamadığı; dolayısıyla da sistemin inmediği görülüyor.

8

Halbuki AO nötre çıkmıştı kısa sürede. Ayrıca burada önemli olan şeylerden biri; AO ile NAO’nun bağımsız hareket edebildiğini görebilmemiz… (bazen… – Havadelisi)

Son olarak ise bir iniş sistemi: 17 Şubat 1985 (Nam-ı diğer ‘efsane 85 kışı’)

Bu sefer her ne kadar bir iniş de görsek AO-NAO değerleri tam istediğimiz düzene geliyor. AO -4lere kadar gerilerken, NAO nötre yapışıp kalıyor, düşmüyor. İşte bu noktada efsane geliyor… Değerler:

7

Şimdi burada iki kısım var:

Sistemin ilk kısmı-11 Şubat 1985: NAO uygun değerlerde değil, ama AO uzun süreli olmak üzere güçlü negatif ve soğuk hava NAO’nun çok eksilerde de olmamasının getirisiyle Orta Avrupa’ya hareketleniyor. Bizim hala çok sıcak olmamıza dikkat!

7

Sistemin ikinci kısmı-17 Şubat 1985: NAO’nun uygun değerlere çekilmesiyle Azor Orta Avrupa’dan biraz daha sokulunca soğuğu bize doğru itiyor ve efsane sistem başlıyor.

8

Burada önemli noktalar var:

1- AO çok negatif gitmiş ve kuzeyler çok soğumuş
2- Alttan oyacak siklonlar 17 Şubat’tan itibaren yok
3- NAO daha sonraları iyice pozitifleşiyor, kuzeyimizde güzel bir YB koridoru oluşuyor ve soğuk çok uzun bir süre bizde kalıyor.

Not: Bence sistemin bize inmesi “altın formül” ile bağlantılı ama sonrasında sürenin uzun olması ve soğuğun bizde kalması blokaj ve YB dağılımıyla ilgili…

Şimdi bence işin daha önemli olan kısmıyla bitiriyorum. Asıl olan AO değil NAO’dur. NAO’nun nötre en yakın olduğu zamanlarda kuzey-güney yönlü koridorlar açılır. Bu durum AO’nun negatif değerler almadan da soğukların bize gelebilmesini sağlar. Bunun en güzel örneği 4 Ocak 2002 sistemi. Bizim asıl problemimiz de bu. Yani son üç senedir ya AO çok pozitifmiş, ya NAO çok negatifmiş ya da Sibirya aktif değilmiş. Sibirya’nın aktif olup da NAO’nun nötre yakın olduğu durumlarda en ciddi sistemleri alabiliyoruz. Bunun en güzel örneği 1954 kışıdır (aralık-ocak-şubat ortalama 2,5C civarı). 1954 kışı boyunca NAO nötre çok yakın hareket etmesiyle ve Sibirya’nın da aktif olmasıyla birlikte 1839-2010 aralığında en soğuk kış (üç ay sıcaklık ortalaması açısından-1929’da ise ocak-şubat mart soğuk) rekoru kırılmış. Demek ki Sibirya aktifse NAO’nun nötre yakın olmasını beklemek lazım. Sibirya da AO’nun negatif seyrettiği mevsimlerde daha aktif olabiliyor. Kısaca durum bu…

Evet sanırım özetleyebildim durumu. Şimdi siz karar verin, bu sistem nasıl geliyor? 🙂

Reklam

İndi AO Çıktı NAO: Bir Hipotez” üzerine 26 düşünce

 1. Çağdaş İnan Yazıyı Yazan

  Şu anda ao nao değerleri çok uygun durumda-hipoteze göre, hatta 1985 ve 1987 kışlarındaki sistem öncesi durumlarda neredeyse…. bununla ilgili açıklama alabilir miyiz? teşekkürler

  Cevapla
   1. Çağdaş İnan

    Şu aralar ao ve nao hala çok uygunlar (hipotez açısından) ancak sanıyorum başka faktörler var ki sistem bir türlü gelemiyor. Gerçi ao ve nao nun uygun gitmesinden belli süre sonra etki ediyor modellere fakat şu anki ao nao bu güzel tablodayken acaba bu hipotezin eksik bir ayağı mı var da biz bulamıyoruz diye düşünüyor insan… sizce de öyle değil mi?

    Cevapla
    1. Havadelisi Yazıyı Yazan

     Eğer AO ve NAO’nun yazıyı yazdığınız zamanki halini gösteren herhangi bir görsel paylaşmazsanız bunu konuşmanın bir anlamı kalmıyor.

     Cevapla
 2. Mehmet Can Tanyeri (White Fox)

  Makalen güzel olmuş eline sağlık, çarşamba günü benim de bir hipotez makalem yayımlanacak. Senin altın formülü de tamamlayan bir hipotez olduğunu düşünüyorum, beraber göz önünde bulundurulması gereken bir niteliğe sahip 🙂 Çarşambayı bekle 🙂

  Cevapla
 3. Armando

  Tek kelimeyle süpersiniz arkadaşlar. Paylaşım anlatım ve dostluk her şey var. Özellikle grafikli açıklamalar başlı başına dersleri anlatıyor…

  Cevapla
 4. zozo

  konu başlığı ve altında tartışılanlar -ne kadar işin erbabı olmasam da- bana göre faydalı. sayenizde amatörler olarak ufkumuz genişliyor, emeğinize sağlık, emeği olan herkese saygılar.

  Cevapla
 5. Santiago

  Bugünkü AO-NAO değerleri ve 06Z GFS Diyagramı.. 13-14 Ocak tarihlerinde AO -3’ten -1’e çıkıyor, NAO ise -2’den nötre doğru çıkıyor.. NAO kesin kararlı, AO ise biraz daha nazlı davranıyor.. Şimdi bu teze göre 13-14 ocak tarihlerinde hafif de olsa bir sistem gelmesi gerekmiyor mu? Sanki diyagramlara hafiften çıtlamış bu vaziyet, önümüzdeki 1-2 günde netleşir..

  2

  Cevapla
  1. ALKIM

   Santiago o teze göre gelme ihtimali yüksek ama gelmeyebilir de. 🙂 Şu anki GFS daha az olan ihtimal üzerinde duruyor gibi, bugünkü güncellemeye göre belki o da yönünü değiştirir tabii bu tezden haberi varsa. Bi de senin şu NAO-AO ilişkisinden GFS yaklaşımlarını çok takdir ediyorum bilesin.

   Cevapla
 6. bozlakgençlik40

  Gerçekten emeğinize saygı duyuyorum sayenizde bir şeyler öğreniyorum. Ellerinize sağlık kardeşim.

  Cevapla
 7. hayatbu

  Bu arada şunun karıştırılmaması gerektiğini düşünüyorum: Bütün sistemler bu şekilde gelecek diye bir kaide yok. Burada test ettiğimiz şey bu dizilimde güçlü (bize güzel kar getirebilecek seviyede) sistemlerin gelip gelmemesi. Ben bunu inceledim. Yani geliştirirken buna dikkat etmek lazım. Bak şunda da sistem gelmiş, bunda da böyle olmuş diyerek konuyu genişletmenin manası yok, içinden çıkılmaz hal alır. Dar çerçevede yoğunlaşarak tezler oluşturmak gerekir, bilimsel yöntem de bunu gerektirir. Bir de şu karıştırılıyor: Ben AO negatiften hızla nötre çıkarsa sistem gelmez demiyorum! Bu anlaşılmıyor galiba!!! Benim söylediğim nötrden negatife inerken de sistem geliyor. Tez bundan ibaret.

  Cevapla
 8. Santiago

  Bu da 1962-1963 kışı için benim hazırladığım bir “Ortalama Sıcaklık”, “AO” ve “NAO” tablosu.. Sayılar ve rakamlar beni yoruyor.. Türkiş usulü, eğrili büğrülü bir tablo bence en güzeli 🙂

  Görüldüğü gibi sıcaklığı eksili değerlere indiren iki baba sistem gelmiş (daha doğrusu önce babası sonra yavrusu gelmiş). İkisinde de AO ve NAO ani şekilde yukarıya doğru atak yapmış.. Ama diğer konumlarda da sistemler gelebilmiş.. Son sözlerim, AO ve NAO bir sistemi uzun vadede tahmin edebilmek için çok faydalı veriler, ama sistemin gücünü ve nereden geleceğini tespit edebilmek için çok çalışmak lazım çooook 🙂

  2

  Cevapla
  1. hayatbu

   Tablo çok güzel olmuş. Bundan sonra ben de böyle tablo yaparak çalışayım, çok daha basit ve daha anlaşılır oluyor. İlgilenen arkadaşlara AO-NAO arşivlerine yazının başındaki linkten ulaşılabileceğini söylemiştik. O günkü sıcaklıklara da blogun veri iklim arşivleri bölümünde yer alan bu adresten ulaşılabileceğini söylemiş olalım.
   Biraz övdükten sonra eleştiriye geçelim:
   1-AO-NAO uzun vadeli tahminde (şu an itibariyle) hiç kullanışlı değil. Sıcaklığın ne kadar düşeceğini bıraktım, istisnalar doğrultusunda hiç düşmemesi bile mümkün. Yazıda yer alan 24 Ocak ve 31 Ocak 1985 tarihlerindeki durum gibi…(AO-NAO’nun tahminleri 15 günlük sürede ne kadar tutarlı onu hiç saymıyorum bile)
   2-Bence asıl etkili olan NAO…Bununla ilgili de bir çalışma yapmak lazım. Ama NAO nötre yakınken sistem geliyor genelde. (Aksi durumlar çok istisnadır) NAO tahmin tutarlılığı da AO’ya göre daha düşük. AO’ya bakıp NAO tahmini yapmak da yanıltır insanı. O yüzden şimdilik tahmin meselesinden uzak durmak gerektiğini düşünüyorum.
   3-Sıcaklık haritasının yüzey sıcaklığını vermesinin şöyle bir handikapı var. Mesela ben dedim ki NAO’nun nötre yakın olduğu durumlarda sistem geliyor. Ama yukarıdaki tabloda 25 Aralık 1962’de NAO -2’deyken yüzey sıcaklığı ‘0’ derece. Halbuki öncesinde NAO nötre yakınken sistem iniyor, yüzeyin sistemden sonra hemen soğumaması nedeniyle sıfır derece görülüyor. Bu yüzden 850hpa haritaları kullanmak sistemin geliş süreci hakkında daha doğru bilgi veriyor diye düşünüyorum

   Cevapla
 9. Santiago

  Hayatbu arkadaşım, emeğine sağlık, gerçekten çok emek verilmiş bir çalışma.. Ama ben olaya şu açıdan yaklaşıyorum.. Elmayla armutu değil de, daha benzer şeyleri karşılaştırmak gerekli.. Mesela 1985, 1987 yılları 20-30 senede bir görülebilecek ender hava olaylarını sunmuş bize.. Ama elimizdeki doneler, bu şekilde kuvvetli NAO’nun daha önce 1962-1963 yıllarında ve 1968-1969 yıllarında da görüldüğünü gösteriyor.. Ve bu iki dönemde de Avrupa çok sert kışlar geçirmiş.. 2009-2010 kışı ve 2010-2011 kışında NAO istikrarlı negatif gidişini sürdürüyor, ve böyle devam ederse rekorları alt üst edecek.. Peki Türkiye’de ne olmuş bu kuvvetli NAO yıllarında? 1962-1963’te olaylar kötü giderken ocak ayında 2 sistem arka arkaya gelmiş, İstanbul’da gece sıcaklıkları -13C’ye kadar düşmüş. Haliyle ortalamayı normallerin altına çekmiş.. aralık ve şubat ise aynı terane, zayıf bir kaç sistemle geçmiş gitmiş.. 1969 ocak ayında da 8-10 günlük sistemler zincirinin sonunda 2-3 gün sert bir soğuk ve mevsim normallerinin altında gerçekleşmiş bir ay.. Aralık ve şubat burada da aynı terane.. 2009-2010 yılına gelelim, Ocakta kuvvetli bir sistem almamıza rağmen mevsim normallerinin üzerinde bir ay, aralık ve şubatı tahmin edebilirsiniz zaten.. Ortak nokta, her kuvvetli negatif NAO senesinde en az bir baba sistem uğramış ve sıcaklıkları eksili değerlere çekebilmiş.. Bu sene de umarım bu gerçekleşir ve en az bir ciddi sistem alırız..

  1

  Cevapla
  1. hayatbu

   Elmayla armut karşılaştırma olayına şöyle bir yaklaşım getireyim: Arif Bey’in ve HavaTurka ekibinin en çok dikkatini çeken ve her introlarında gündeme getirdikleri iki kış olan 1985 ve 1987’yi incelemenin, (onlara hitap etmesi açısından da) en yerinde yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Haa derseniz ki onlar ekstrem daha benzer sistemlere bakalım; size 2010 kasım-aralık döneminin en sıcak kış başlangıcı olduğunu ve bu kış kadar sıcağın daha önce yaşanmamış olduğunu hatırlatırım…Yani elimizdeki elmaysa eğer bir eşi daha yok. En fazla kaba bir yorumla 1954 öncesi üç sıcak kışla benzetme yaparsak en soğuk kış rekoru beklememiz gerekir:) O da pek gerçekçi olmaz…Şunu niye düşünmüyoruz; tamam 1929, 1985, 1987ler 20-30 yılda bir gelecek ender olaylar da, 2008’den beri bu kadar sıcak kışlar ender olay değil mi?
   Tezden kopmayalım derim, yani antiteziniz varsa buyrun…

   Cevapla
   1. Santiago

    Öz eleştiri yaparsam elma-armut tabiri biraz alakasız oldu gerçekten. Hazır 2011 kışına da girmişken buna benzer olayların yaşanmış olduğu kışları örnek verelim dedim. Yani AO-NAO iniş çıkışlarını bu seneye benzer şartlarda geçmiş kışlarla karşılaştırırsak, öngördüğümüz sistemlerin kontrolünü daha rahat yapmış oluruz. Aslında konuyu daha farklı boyuta taşıdığımı kabul ediyorum ama tezin konusu geniş, her seneden örnek verilebilir tabii ki 🙂

    Cevapla
 10. Havadelisi Yazıyı Yazan

  Çok beğendim, tebrik ederim. Epey ilginç gözlemler… Tabii, Arif Bey’in de dediği gibi, bu gözlemler kapsamlı bir istatistik temele oturmalı ve formal hale getirilmeli. Onu da ileride yaparız.

  Şunu tekrar edeyim: 10-15 gün sonrasının endeks tahminleri genelde epey büyük belirsizlikler içeriyor. Bu yüzden de 10-15 gün sonrasını tahmin etme bakımından fikrimi çok değiştirecek bir şey çıkacağını sanmam. Ama sadece AO-NAO-Türkiye iklimi ilişkileri açısından bile çok önemli bulgulara ulaşabiliriz araştırmayı formal hale getirince.

  Cevapla
 11. arif Yazıyı Yazan

  “Negatiften nötre çıkışla gerçekleşmiş diyorsunuz da; asıl sistem inişle geliyor, bunu göz ardı etmemek lazım” tezine katılmam mümkün değil. Tam aksine soğuk nötre çıkışlarda geliyor. Neden? Çünkü nötre veya pozitife doğru çıkış demek Avrupa kıtasında basınç yükselişi demek. Dolayısıyla soğuk havanın dönüş hareketiyle bize gelmesi için uygun ortamın sağlanması demek. Negatife iniş ise alçak basınç alanlarının arttığını kıtayı istila ettiğini dolayısıyla daha ılıman hava koşullarının geleceğini düşündürür. Nötre doğru çıkışta Balkanlar’a ve dolayısıyla bize doğru inen soğuk şayet çok güçlüyse gelen her sistem sıcaklık kar değerlerinin üzerine çıkamadığı için kar şeklinde görülebilir. Tıpkı 87′de olduğu gibi. Ayrıca 2002,2004,2006,2008 sistemlerinin de AO-NAO yönünden analizini yapabilirsen en azından yakın geçmişten bazı örnekler de vermiş olabilirsin. Bir de tabii şu sonuç çok önemli: Bizi etkileyen soğuk hava dalgalarının ne kadarı AO negatiften nötre doğru meylettiği zaman gelmiş. Nötrden negatife meylettiği dönemlerde gelen soğuk havaların kısa süre öncesinde hiç negatiften nötre doğru bir hareket olmuş mu ve tüm bunların dışında acaba hangi şekillerde gelmiş. Mesela kuvvetli pozitiften nötre inişlerde oran nasıl. Bu çalışmanın dikkate değer bir çalışma olabilmesi için her ne kadar başkaları tarafından daha önce defalarca yapılmış bir çalışma olsa da çok sayıda örneği içermesi gerekiyor. Sadece belli seneleri ve belli sistemleri değil daha önce dediğim gibi 40-50 tane sistemin detaylı analizi gerekiyor. Biliyorum seni çok yoracak bir çalışma bu ancak madem ki niyet ettin böyle bir araştırmaya bir takım zorlukları da göze almışsın demektir. Acele etmene gerek yok. Kendini sıkıntıya sokmadan devam etmelisin bence. Bundan sonrası için kolaylıklar ve başarılar dilerim.

  Cevapla
  1. hayatbu

   Önemli bir hatırlatma yapayım: Ben NAO’nun nötrden negatife değil, sizin tezinizin merkezindeki AO’nun nötrden negatife hareketinden bahsediyorum. AO direk olarak Avrupa basıncıyla alakalı değil ki, bunu nereden çıkardınız anlayamadım doğrusu? Üstüne basa basa söyledim kaç defa, NAO önemli olan; ve bahsettiğim durumlar genelde NAO ile AO’nun kısa bir süre de olsa bağımsız hareketinde gerçekleşiyor diye…

   Başkaları tarafından defalarca yapılmış çalışmalar var diyorsunuz. Böyle çalışmalar olduğuna dair bilgi sahibiyseniz bizim yaptığımız gibi (gerek buradan, gerekse kendi sitenizden) paylaşırsanız çok seviniriz. Paylaşım yaptıkça bilgimiz artıyor. Biz günlerimizi haftalarımızı vererek araştırmalar yaparken Türkiye’deki tüm havadelilerini düşünerek zaman harcıyoruz. Sizin gibi bu konuyu senelerdir takip eden ve bu konuda amatörler arasında en çok bilgiye sahip olanlardan biri görülen bir kişi; sadece 20 gün ötesine tahmin yapmaktan öte birşeyler yapsa; ve bilgilerini bu şekilde paylaşsa çok önemli bir iş yapmış olur kanaatindeyim…

   Üçüncü bir mesele: Şunu yanlış anlıyorsunuz galiba. Ben AO negatiften nötre hızlı çıktığında sistem gelmez demiyorum! Diyorum ki; öyle de gelir, nötrden negatife inişte de gelir. (AO) Bunun nedenini ise AO ile NAO genelde beraber hareket ettiklerinden, “AO’nun hızlı yükselişiyle NAO’nun da yükseldiğini ve kuzey koridorunu açacak nötre yakın değerlere (henüz AO -2’nin üstüne çıkmadan ve soğuk kuzeye kaçmadan) gelmesiyle de sistemin bize indiği” şeklinde açıklıyorum. Yani sizin dediğiniz şeye direk karşı gelen birşey söylemiyorum. Tek karşı çıktığım nokta, AO hızlı çıkıp da NAO uygun değerlerde değilse o sistem genelde inmiyor diyorum. Sanırım özetleyebildim…

   Son olarak kolaylık ve başarı dilekleriniz için teşekkürler…Size de iyi çalışmalar dilerim…

   Cevapla

Yorum yazın...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s